Av Kurt Urhaug

Det er nå mange vårtegn i naturen. Høyere temperaturer, blomstrer kommer frem bak snøen og fuglene synger! I store deler av landet vårt slipper vinteren taket, og den fine vårtiden kommer over Norge.

Det er også et annet vårtegn som vi skal glede oss over. «Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær.»Lk 21,29.

 Jesus omtaler Israel som et fikentre. Da det ikke ble funnet frukt på fikentreet, forbannet han det- og treet visnet. «Han sa da til vingårdsmannen: Se, i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå her og utarme jorden? Men han svarte og sa til ham: Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned.» Lk 13,7. Grunnen til at Jesus ikke fant frukt, var at det ikke var fikentid (Mrk 11,13).

 I tre år hadde Jesus vært sammen med sitt eget folk. Han virket mellom dem og delte Guds ord, tegn og under, men det ble ingen frukt. Folket tok ikke imot. Jesus sa: «Har dere øyne, og ser ikke? Har dere ører, og hører ikke?»Mrk 8,18. Fikentreet bar ikke frukt, og det var heller ikke tiden for bære frukt. Israel var ulydige og gjenstridige, og det ble deres fall. «Har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra! Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet.» Rom 11,11.

Resultatet var at jødene ble spredt blant alle folkeslag. Romerne okkuperte landet Israel og gjorde Judea jøderent. Israel hadde de beste fordelene og var tett på Guds planer. «De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene.» Rom 9,4.

Dette er bakgrunnen for fikentreet.

I Jesu endetidstale

Det samme treet blir omtalt i Jesus sin endetidstale. «Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær.» Mt 24,32.

Israel er et vårtegn! Israel feirer nå 70 år etter gjenforeningen av folket og landet. Jødene kommer fra ulike deler av verden og bosetter seg på Judea og Samarias fjell! «Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! – og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende.»Jes 43,5.

Det er ikke noe folk eller nasjon som har en slik historie som Israel. Flere ganger har Israel blitt okkupert av andre makter og riker. To ganger har jødene mistet sin suverenitet over landet og deres hovedstad, Jerusalem. Andre riker, nasjoner og folk er borte. Selv om jøden har vært 1900 år uten suverenitet, men spredt over hele jorden, samles jødene i fedrenes land, Israel og byen Jerusalem! De taler fortsatt hebraisk og feirer Herrens høytider.

Det viktigste vi skal vite og lære av det som skjer med Israel nå, er at Jesus kommer snart igjen. På samme måten som våren forteller at sommeren kommer, på samme måten er det med fikentreet og Jesu komme! Denne gangen Jesus kommer til Israel, er det fikentid!