Av Johnn Hardang

Det er holdt mange påskeprekener siden Jesus døde og sto opp. Hvor mange er det bare Gud som vet. Men hvem som holdt den første påskeprekenen, og hva denne prekenen handlet om, det vet vi. For denne talen er gjengitt i Bibelen. Finn fram Matt 28 og les vers 1-8.

DEN FØRSTE PÅSKEPREKEN

Den første påskepreken ble holdt av en engel. En spesialutsending fra Guds trone.

  • Han var som lyn å se til, og klærne hans var hvite som snø. (v.3)

Forsamlingen var ikke stor: To kvinner. Begge hette Maria. Tidspunktet var uvanlig: Tidlig på morgenen. Like etter soloppgang. Og prekenen var ikke lang: Bare 68 ord. En preken det tar deg mindre enn et halvt minutt å lese.

Dette betyr imidlertid ikke at det var uviktig, det engelen forkynte. Tvert imot. Den korte prekenen er en av de viktigste prekener som noen gang er holdt.

 Engelen forkynte gode nyheter fra en tom grav. Her er prekenen:

  • Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere nå av sted og si til disiplene hans: Han er reist opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se. Jeg har sagt dere dette.

Den første påskepreken handlet om oppstandelsen. Og om to hovedsaker i denne forbindelsen. Først en innbydelse: Kom og se!Så en ordre: Gå og fortell!

 

KOM OG SE

Gode nyheter fra en tom grav er for alminnelige mennesker. Den første gangen gjaldt det to kvinner. I dag gjelder det deg og meg.

  • Kom og se stedet der han lå, forkynte engelen.

Det viktigste var likevel ikke det de . Det viktigste var det de ikke så:

  • Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er blitt reist opp.

Kom og se! Dette er gode nyheter fra en tom grav. Kom og se hva Gud har gjort for deg i Jesus. Veien til himmelen var stengt. Synden, døden og djevelen var store vegsperringer på veien til livet. Den gode nyheten er at veien er gjenåpnet. Og han som åpnet den, gjorde det i sin død. Ikke i sitt liv. Jesu vei gikk til døden for at du og jeg skulle finne veien til livet.

Det var en høy pris Jesus betalte. Og prisen var mer enn tilstrekkelig:

  • Kom og se stedet der han lå!
  • Han er ikke her, han er blitt reist opp!

Døden kunne ikke binde Guds Sønn. Livets høvding beseiret mørkets fyrste. Synden var sonet, djevelen avvæpnet og dødens mak var brutt. Himmelen er åpen. Og frelsen er fri.

Haldis Reigstad skriver det så fint i et av sine dikt:

 

            Kom og se den tomme grava

            Fyll di redde sjel med takk

            Jesus sigra over døden

            Syndegifta vår han drakk

            No i dette morgongry

            Kan du verta fødd på ny

            Himmelriket er å vinna

            Jesus er i dag å finna

 

GÅ OG FORTELL

 Så fortsetter engelen sin preken:

  • Skynd dere nå av sted og si til disiplene hans: Han er reist opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere få se ham. Se, jeg har sagt dere dette.

 Gå og fortell! Del med de andre det du selv har fått se. Del med dem som allerede nå kaller seg disipler. De trenger å få høre det. Om og om igjen.

Men stans ikke her. Del med dem som aldri har hørt. Og med slike som nok har hørt, men som enda ikke kjenner Jesus. Verden lengter uten å vite det etter gode nyheter fra en tom grav.

Dette er oppgaven: Å gjøre påskens gavebrev kjent for alle mennesker. Og alle slags mennesker. Og det er bruk for alle kristne og alle slags kristne.

Hva med deg? Har du tatt ansvar for å bære de gode nyhetene fra en tom grav ut i verden?  

 

            Gå og fortell at tom er hans grav

            Livet han vant da livet han gav

            Gav det for oss og kjøpte oss fri

            Frelse og fred han alle vil gi