Av Arnold Rasmussen

Ved store vekkelseskampanjer, eller ved personlig evangelisering?

Her er det ikke snakk om enten eller, men både - og. Uansett er det vi som kristne som må gjøre jobben. Det er oss han har satset på, og han har ingen plan B. Han satset aldri på det store og det sterke, men på det lille og det svake.

 

Misjonsbefalingen finner vi i Mark. 16,15. "Og han sa til dem : Gå ut i all Verden og forkynn evangeliet for all skapningen"

 

Utrustningen og kraften som han lovet, finner vi i Ap.gj. 1,8. "Men dere skal få kraftidet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende."

 

Hvordan begynte det hele?

Det leser vi om i vers 8 i Apg. 1. De skulle være Jesus vitner i Jerusalem (dvs. deres lokale sted), Judea og Samaria (dvs. nabolandene) og like til verdens endev(dvs. resten av jordens befolkning). Og hvem skulle gjøre jobben? Det var disiplene og de som ved deres ord kom til omvendelse. Da skulle vi tro at disiplene måtte være særdeles kvalifiserte med god utdannelse, erfaring med strategi og ledelse, og ikke minst taleføre. Men det var jo det motsatte som var tilfelle. De var enkle menn som hadde jobbet med fiske. Jesus utpekte hvem som skulle være leder, og tenk at valget falt på Peter, forrederen og feigingen. På toppen av det hele så kalte han Peter for klippen. Ufattelig for oss, men naturlig for Jesus, for han ser til hjertet. Det var bare en ting Jesus spurte Peter om, og det var om han elsket ham. Det var den eneste kvalifikasjonen som Jesus la vekt på. Den man elsker vil man gjøre alt for. Den man elsker vil man ikke skuffe eller forråde. Da arbeider man ikke av plikt, men av kjærlighet.

Elsker vi Jesus? Kjærlighet til Jesus medfører også at vi har kjærlighet til hverandre og kjærlighet til de ufrelste. Om de første kristne ble det sagt "se hvor de elsker hverandre".

 

Hvor står vi i dag?

Kanskje ikke så enkelt å svare på for oss europeere. I siste generasjon har vi her i landet opplevet avkristning. Det har skjedd i lovverket, i skoleverket og ikke minst imedia. Men ellers i verden har utviklingen vært gledelig dramatisk. Millioner av mennesker er blitt kristne hvert år. Bare siste året har 85 millioner nye kristne kommet til. Aldri før har det vært så mange kristne som nå. 1/3 av jordens befolkning regner man nå med er kristne, dvs. ca. 2.2 milliarder.

 

Hvordan har dette vært mulig?

Ved omreisende evangelister og misjonærer, mange fra de tidligere misjonslandene. Også kristne satelittsendinger over hele verden har nådd frem til store folkemengder. De stanses ikke av stengte grenser. Massevis av kristne TV-kanaler sender inn i muslimske land, der folk aldri før har hørt evangeliet om Jesus.

Dette har ikke skjedd uten motstand. Aldri før har det vært en så stor kristenforfølgelse som nå. Mange kastes i fengsler, tortureres og henrettes. Men antallet kristne vokser de fleste steder. Den teknologiske og digitale utvikling gjør det mulig å forvente at evangeliet skal nå frem til alle folkeslag. Mange profetiske utsagn blir oppfylt i vår tid. Jesu gjenkomst nærmer seg, og tiden er knapp for oss til å fullføre vårt oppdrag.

 

 

Hva da med personlig evangelisering ?

Det blir vel bare blåbær i forhold til de store vekkelseskampanjene? Nei, der tar vi feil både du og jeg. La oss se litt nærmere på hvordan Jesus selv og disiplene hans evangeliserte. Han kalte en og en til å bli hans etterfølgere, og de igjen gjorde det samme med mennesker som de møtte.

Metoden er ganske enkel: kom i samtale med folk. familie, venner, kolegaer og naboer. Inngangsbilletten er vennlighet og hjelpsomhet. Er du klar over at vennlighet er en av Åndens frukter? Det nytter ikke å invitere naboen med til søndagens gudstjeneste dagen etter at du har kranglet med naboen om en bagatell. Vær tålmodig og vær oppriktig interessert i forholdene til den du snakker med. Etter at vi har fått etablert god kontakt, kan det ligge til rette for samtale om åndelige spørsmål. Etter hvert kan det også bli naturlig å invitere til en samling i menigheten. Har de barn eller barnebarn kan de ønskes velkommen til søndagsskolen. Invitasjon hjem til deg til en kopp kaffe, er en god og velprøvet metode. Og husk: be både før og under samtalen. På et eller annet tidspunkt kan tiden være moden for å invitere en person til å ta imot Jesus som sin frelser. Da kan det være praktisk å be frelsesbønnen sammen. Du først og så den annen som gjentar setning for setning. Da kan du si: "Har du nå bedt denne bønnen med et åpent og ærlig hjerte, så er du Guds barn. Du er faktisk blitt en kristen."

Gi vedkommende et Nytestamente og anbefal kontakt med en menighet.

 

Dette er vår evangeliseringsoppgave. Be Herren om hjelp og ledelse, slik at du kan få gå i ferdiglagte gjerninger. Ta sikte på å vinne en person for Jesus hvert år. Hvis de fleste i menigheten gjør det samme, er det utrolig hvor mange det blir til sammen.

Sett ikke målet for høyt. Hva med en pr. år?

 

 

La meg ta et regneeksempel. En menighet med 200 medlemmer inviteres til oppgaven. Alle blir nok ikke med, men la oss si at 50% sier ja, altså 100 personer. Etter 1 år er den aktive del av menigheten øket til 200 personer. Disse blir med på eksperimentet videre. Etter 2 år er de øket til 400, og etter 3 år til 800, og etter 4 år til 1.600. Etter 5 år er tallet kommet opp 3.200, og kirkerommet er blitt for lite. Et hyggelig problem. Som dere forstår ligger det her enorme utviklingsmuligheter. Jo, flere menigheter som går inn for det samme, dess kortere tid tar det før hele byen eller tettstedet er blitt kristnet, eller i alle fall fått evangeliet presentert. Undervurder aldri mer "bare en".

Dette er et tankeekspriment, men ideen som er god, kan være gjennomførbart. I alle fall bør den inspirere hver enkelt av oss til å be Herren om å få gå i ferdiglagte gjerninger, og om våkne øyne til å se dem og villighet til å gå inn i dem. Da vil vi kunne få oppleve gleden ved å bringe medmennesker til Jesus, slik at også de vil kunne bli fri fra syndebyrden som har tynget oss alle inntil vi ved tro tok imot Jesus som vår frelser.

Gjør et forsøk under bønn og innvielse.

Lykke til !