Av Johnn R. Hardang

”Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.” Åp 1,8.

"Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt." Åp 21,6.

Alfa og Omega. Dette er den første og den siste bokstaven i det greske alfabetet. Tre ganger møter vi dette uttrykket i Johannes Åpenbaring. Det er Gud som bruker det, og han bruker det alltid om seg selv:

Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren.

Alfa og Omega. Hvorfor bruker Gud disse ordene om seg selv? Hva forteller de oss om Gud?

Gud bruker disse ordene for å fortelle hvem han selv er.

”Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.” Åp 1,8.

Gud er den evige Gud. Uforanderlig og trofast. Og virkelig verdt å stole på.

Gud er den første og den siste. Det gjelder verdenshistorien, frelseshistorien og det enkelte menneskes livshistorie.

Gud er den Allmektige. Mange ting i tilværelsen synes å fortelle oss mer om Guds avmakt enn om Hans allmakt. Men Gud har full kontroll, også i de situasjonene der vi selv synes å ha mistet kontrollen. Gud har hele verden i sine hender og er samtidig i stand til å ta hånd om hvert eneste dyrebart menneske. Ja, han har full oversikt både over de store linjer og de små detaljer.

For en trygghet å ha med en slik Gud å gjøre!

Gud bruker disse ordene fordi han ønsker å gi oss evig liv.

”Så sa han til meg: Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt.” Åp 21,6.

Mennesket begynte sin livsreise ved et tre: Livets tre. Men rotet det så til for seg ved et annet tre: Kunnskapens tre.

Etter dette har alle mennesker kjent på tørsten etter Gud og båret på den dype lengselen etter et liv som aldri kan dø.

Og det finnes en mulighet for den som tørster: Gud selv steg inn i denne verden i sin enbårne Sønn. Et nytt tre ble reist: Korsets tre. Her betalte Jesus, det eneste mennesket i tilværelsen som var uten synd, for all verdens synd. Og den nye livskilden ble åpnet: Livets vannkilde.

Den er åpen for alle, gjort tilgjengelig i evangeliet, og kan rense alle mennesker fra synd og urenhet.

Med dette er den store innbydelsen gitt: Gå til Jesus! Påkall hans navn! Han som kan stille alle menneskers livstørst, gratis og ufortjent.

Gud bruker disse ordene for å gi oss trygghet på himmelveien.

”Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden.” Åp 22,13-14.

Den som tror på Jesus har fått del i det evige livet, sier Bibelen. Dette livet begynner allerede her, som et åpent og fortrolig fellesskap med Jesus. Det evige livet blir ikke utdelt etter døden. Det blir utdelt før døden. Og den som ikke får del i det evige livet før døden, kommer aldri til få del i det.

Det evige livet begynner hos Jesus. I et møte med hans tilgivelse og nåde. Det fortsetter hos Jesus. I daglig omvendelse og tro. Og det ender hos Jesus. I den evige herlighet hjemme hos Gud. Også Jesus er den første og den siste og den levende!

Døden skal aldri få ødelegge for dette livet. Den dagen kommer da hvert eneste Guds barn skal gå inn gjennom den åpnede porten, inn i Guds evige stad.

Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren.

To enkle bokstaver. Med et vidunderlig budskap og et strålende framtidshåp.

Er det lenge siden du har takket Gud for dette budskapet?