Av Kurt Urhaug

Jesus bodde en tid i Kapernaum. Byen ligger i den nordlige delen av Genesaretsjøen. “Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Og han talte Ordet til dem.” Mark 2,1f. Jesu oppgave var å forkynne Guds Ord. “For de ord som du gav meg, har jeg gitt dem.” Joh 17,8.

 

Den lamme mannen

Da det ble kjent at Jesus var hjemme, gikk nesten alle til gaten hvor leiligheten var. Men det var ikke alle som søkte egne interesser og var opptatt med å se og høre Jesus. Mens mengden gikk til gaten hvor Jesus bodde, var det noen som var opptatt med å få andre til Jesus. “De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire mann.” Mark 2,3. De kunne selvsagt tenkt å komme først frem til Jesus, men i stedet hadde de en venn som lå på sykeseng og var lam. De fire mennene hadde kanskje egne planer denne dagen, men alt ble satt til side for å bringe sin venn til Jesus! Dette var noe de var sammen om å gjøre, og ingen ting skulle hindre dem i det.

Teamarbeid

Det var mye folk ved Jesus. De som var begeistret av Ham, så ikke at de selv var et hinder for andre. Deres egne interesser stod først. Kan vi selv stå i veien for at andre kommer til Jesus? Det som skjer i Kapernaum denne dagen, er til ettertanke!

Det er et viktig teamarbeid som blir gjort. De er enige om å bringe kameraten sin til Jesus. Selv om de møter hindringer og at det blir noe mer arbeid enn det som først var tenkt, gir de ikke opp. De er kreative og går opp på taket. Selv om dette kan forstyrre møtet, bryr de seg ikke med det. Støv og andre ting faller ned i rommet hvor forsamlingen er, men på denne måten bringer de sin kamerat til Jesus!

Det viktigste

Det er ikke godt å si hva kameratgjengen tenkte var det viktigste. Var det å se sin venn frisk eller at han fikk syndene sine tilgitt? Jesus selv tok seg av det som var det viktigste. “Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Sønn, dine synder er deg forlatt!” Mark 2,5. Dette var et under folket ikke kunne se. Grunnen til at Jesus kan si som han gjorde, er at han har tatt mannen sine synder på seg. Det største problemet var ikke mannens legemlige tilstand, men hans sjel. Den lamme mannen var ikke ukjent for Jesus. Jesus kom til jorden for å frelse ham.

Den legemlige helbred er også viktig. “Jeg sier deg: Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.” Mark 2,11. Dette var noe alle så med sine øyne. Det er lett for at det synlige blir det mest sensasjonelle som skjer. Men det viktigste er at synden blir tatt bort. Det som skulle vært årsak til fordømmelse, er borte! Det er Jesu ord som er det frigjørende. Det er Ordet som er virkemidlet og skaper det det nevner. Det er Jesu ord som er grunnen til at den lamme reiser seg og går hjem.

Hvem bærer du?

Å bringe mennesker til Jesus er misjon. Det viktigste verktøyet for å nå mennesker med evangeliet, er bønn. Styresmakter kan hindre misjonærer og misjonsvirksomhet, men ikke bønn. Det viktigste som blir gjort for at andre skal lære Jesus å kjenne, blir gjort med de foldede hender. På samme måten som de fire kamerater bar sin venn til Jesus, slik kan vi bringe familie, venner, naboer og kolleger frem for Jesus. De har førsteprioritering!

Kanskje du kjenner Guds kall til frelse i dag? Det kan ha sammenheng med at noen i dag har nevnt deg og din sak for Jesus. Frelseren vil si det samme til deg, som Han sa til den lamme mannen: ”Sønn, dine synder er deg forlatt!” Ta imot Frelsesgaven Gud gir!