Bibel oppsltt 3I Bladet Evangelisten nr.18 var det en omtale hvor statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, besøkte skolene i landet og årets studenter. Her ble studenter oppfordret til å lese og studere Bibelen. Fra statsminister ble det sagt: "I den boken finnes grunnlaget for hvorfor vi er her, hvorfor vi har kommet tilbake hit, og hvorfor vi blir værende her."

Sitatet viser at Statministeren i Israel er kjent med det profetiske ordet.

 

Grunnlaget

Grunnen til at staten Israel er en realitet, har å gjøre med at Gud har gitt jødene et land. «Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elv, floden Frat...» 1Mos 15,18. Dette blir lovet på nytt til Isak og Jakob. Gud er alene forpliktet på avtalen. Det er ingen gjensidig forpliktelse, men Gud selv tok hele ansvaret for at alt skulle bli oppfylt.

«Så sier Herren, som satte solen til å lyse om dagen, og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som opprører havet så dets bølger bruser – Herren, hærskarenes Gud, er hans navn: Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt opphøre å være et folk for mitt åsyn alle dager.» Jer 31,35.

Hvorfor vi er herBibel lfter

Jødene er kommet tilbake til Israel fordi dette står i Bibelen.

«Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg.

Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! – og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende.» Jes 43,5-6.

«Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt!

men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de land som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre. Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene.» Jer 16,14-16.

Hver uke kommer det flere nye emigranter til Israel. Det profetiske ordet er oppfyllende. Det er noe som skjer og er aktiv i dag. Vi ser det! Derfor er staten Israel en realitet og jødene bosetter seg på Israels fjell (Judea og Samaria).

Israel er kommet for å bli

Statministeren i Israel har rett når han sier at jødene er kommet for å bli i landet. Bibelen forteller at jødene ville være ute av landet og oppholde i Egypt og Babel. Men også spredt til alle folkeslag.

«De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag.» Lk 21,24. Når jødene kommer tilbake til landet og staten Israel er en nasjon, er det ingen ting som forteller at jødene skal på nytt ut av landet. De er kommet tilbake for å bli i landet. Og snart vil deres konge komme!

«Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt.

Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.» Amos 9,14-15.