Jesus lresveinarav Jan Veiby

 

"Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!" Joh. 14,27.

 

Jesu avskjedstale (Joh. 14-16) inneholder mange løfter som gir trøst og hjelp til alle Herrens disipler.

I dagens bibelord forteller Jesus at han vil gi oss sin egen fred.

 

To ting blir sagt om dette her:

1. Fred etterlater jeg dere.

2. Min fred gir jeg dere.

 

Fred med Gud

Det første er den fred som han vant ved sin død på korset. Den fred som ble opprettet mellom Gud og oss. "og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved hans blod på korset, - ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene." (Kol. 1,20). Denne fred betyr et ordnet forhold til Gud. Et forhold hvor alt mellom Gud og meg er godt. I Rom. 5,1 blir det uttrykt med disse ord: "Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus". Dette gjelder alle troende. Det er ingen følelsessak, men en trossak.

Fred fra Gudfred i Jesu armer

Det andre er den fred som han gir oss. Som vi kan oppleve i det daglige liv. En salig erfaring i det konkrete livsforhold, av hvile, trygghet og ro. I Fil. 4,7 blir det sagt på denne måten: "og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus". Det er fred fra Gud. Ingen ytre omstendigheter, lidelser eller store prøvelser kan ta denne freden fra oss. "Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden" (Joh. 16,33).

Likevel kan vår egen synd, ved ulydighet, gjenstridighet eller brudd på Guds vilje forstyrre denne fred. Da går vi til Jesus med vår synd og nederlag. Vi sier det slik som det er. "Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet" (1 Joh.1,9). Da vil freden vende tilbake, og vi får kjenne det fortrolige samfunn med Herren. Også bekymringene kan stjele hjertefreden fra oss. Men løfte er at vi skal slippe å være bekymret. Også det skal vi få gå til Jesus med, og legge det i hans allmektige hender. Herrens fred er en bevarende makt i vårt liv.

Legg merke til at verbet gi står i presens (nåtid). "Min fred gir jeg dere". Det er en stadig og vedvarende fred, som vi opplever i hverdagens mange utfordringer.

Den er helt annerledes enn verdens fred. "Ikke som verden gir, gir jeg dere." For verden gir en form for fred. Men den er kortvarig, og beror på de ytre omstendigheter. Den kan også være falsk. Herrens fred er derimot sann, ekte og varig. "All fred og velvære i verden kan ikke berolige et urolig hjerte, men der Kristi fred kommer, kan ikke all verdens uro forstyrre den. Ytre uro for et sinn som eier denne fred er bare som knitringen av hagl på taket for den som sitter inne i huset" (C. H. Spurgeon).

Fred på jorden

Politisk fred vil det aldri bli her i verden, så lenge Kristus er forkastet. Først når Kristus kommer igjen for å opprette "riket for Israel" blir det fred på jorden. Jesus er fredsfyrsten. I dag gir han sin fred i hjerte, sjel og sinn hos den enkelte som tar imot ham. Og en dag skal freden bli universal når Jesus regjerer som kongenes Konge og herrenes Herre.

"Som en strøm av nåde kommer Herrens fred,

fra Guds rene kilde i fra himlen ned.

Rikere den flommer i fra år til år,

Vinter, vår og sommer nye dybder når.

Vi ved tro på Jesus rikt velsignet blir.

Evig fred og framtid Frelseren oss gir"

(Sangboken nr. 375).