Hender som ber

Å be er å åpne for Jesus,     

så han i din nød får gå inn.

Han ser ikke etter de riktige ord,

men dekker for fattige sjeler sitt bord,

som kun har et hjelpeløst sinn.

 

Å be er å stole på Jesus,

når stormen og mørket er tett.

Om alt er et kaos, du ser ingen vei,

vil Ordet fra Gud være lyset for deg.

Han ser det du ikke har sett.

 

Å be er å hvile hos Jesusbe

med alt det du ikke forstår.

Han vet hva du trenger, han ser hva du vil.

Om ikke du tror at din bønn strekker til,

hvert sukk til hans farshjerte når.

 

Å be er å gråte hos Jesus,

og utøse hjerte for han.

Da trengs ikke ord som forklaring på alt.

Han kjenner din smerte, hver tåre er talt.

Han er der i ilden gjennom vann.

 

Å be er å vente hos Jesus,

på bønnesvar uten å se.

For løftet står fast:

Den som ber han skal få.

Det åpnes for den som i tro banker på.

Så gi ikke opp med å be!

 

Annbjørg Helland Sævareid