Av Kurt Urhaug

Jesus var ikke invitert eller bedt om å komme, likevel kom han! Det var ingen velkomstkomité eller andre der på Betlehemsmarkene som ønsket Frelseren velkommen! Historiens største vendepunkt skjer når Jesus ble født i Betlehem.

Hvor var du når Jesus ble født? Du var i Guds tanke og hjerte! Det er din sak det gjelder! Verdenshistorien har aldri vært den samme etter denne begivenheten! “…på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.” Luk 1,78f.

Mange bortforklarer Jesu komme. Ateisten får si hva han vil. Jesus kom! Alle bøker, artikler og brev fra ateistens hånd er daterte etter Jesu Kristi fødsel. Det er et faktum! Derfor er kristendommen ingen religion. Religionene handler om menneskets vei til Gud, men kristendommen forteller at Gud sendte sin Sønn til verden. “For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.” Joh 3,17.

Ingen er som Jesus

Ingen har kommet på denne måten før. I mange hundre år var det sagt at Jesus ville komme. Det finnes ikke lignende eksempler på at noen har kommet på denne måten. Bare Jesus! Det er heller ingen som har forlatt denne verden slik som Jesus. “Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne.” Apg 1,9. Jesus er ingen hvem som helst. Han er Gud og Frelser! Fra begivenhetene i Betlehem og frem til en sky tok ham bort fra deres øyne, handler hele tiden om at Jesus kom.

Alt blir nytt når Jesus kommer

Jesus vokste opp i Nasaret. Hvem hadde hørt om dette stedet? Natanael undret seg og sa: “Kan det komme noe godt fra Nasaret?” Joh 1,47. Ved sitt komme satte Jesus Nasaret på kartet! Siden den gangen har byen aldri blitt glemt.

Menneskene Jesus møtte

“Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme.”

Mark 2,1. Hele byen ble i bevegelse! Det skjedde mye fint i gaten i Kapernaum hvor Jesus bodde! Det var ikke langt til Genesaretsjøen, og mange av disiplene til Jesus kom fra dette området. Jesus søkte folket, og han møtte dem én for én. “Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg og kom ned!” Luk 19,5.“Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget.” Luk 18,35. “Da han kom nær og så byen, gråt han over den, og sa…” Luk 19,41.

Det skjedde noe på de stedene Jesus kom, men det skjedde også noe med de menneskene Jesus møtte! Noen satt i båten, andre ved vegen. Jesus kom til folket på jobben eller i hjemmet. Noen var syke eller sørget og var i sorg. Men så kom Jesus med sin fred, kraft, lys og utfrielse. Det ble en ny dag. Mørke ble til lys, … på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss! Jesus var her på jorden en kort stund, men er den som vil ta bolig i våre hjerter. “… at Kristus må bo ved troen i deres hjerter.” Ef 3,17. Jesus vil ha sin adresse hos deg! Derfor kom Jesus!

Nå kommer Jesus til deg

Julehøytiden kan være mye glitter og stas, stemning og følelser. Men høytiden er at Jesus kom! Det er en enkel og stor sannhet. Jesus er både den som er og som var og som kommer (Åp 1,8). Han er den samme i dag - og spør etter deg! “Mesteren er her og kaller på deg.” Joh 11,28.

Fra Juleheftet 2013