I Jesu henderav Jan Veiby

 

"La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg!" Joh. 14,1.

Slik begynner Jesus sin avskjedstale til disiplene. Det er en sterk forsikring om at vi ikke behøver å være redde. Frelseren skulle gå i døden, men oppstå igjen. Han skulle vende tilbake til Faderens herlighet, og gjøre i stand et sted for alle som tror på ham.

 

Det er mange grunner til at folk er redde. Verdenssituasjonen er mere urolig og spent enn noen gang. Også personlige forhold kan virke inn og forstyrre livskvaliteten. Derfor er Guds ord så befriende. Evangeliet om Jesus Kristus løser oss fra den onde frykt, og gir hjertet fred og hvile. Herrens svar på vår frykt og redsel er tro. "Frykt ikke, bare tro!" (Mark. 5,36) sa Jesus til synagogeforstanderen som hadde mistet sin datter. Men bibelsk tro er ingen prestasjon. Ikke noe jeg skal få til selv. Tro er tillit og fortrøstning til den levende Gud. Derfor stanser ikke Jesus med ordet tro. Han føyer til: "Tro på Gud, og tro på meg!" Det avgjørende er hvem vi tror på.

OmsorgGud har omsorg

Den frelsende tro er alltid rettet imot Frelseren selv. Derfor er det ikke troen vi må fokusere på, men Han som vi tror på. Troen på Faderen og Sønnen tar bort frykten og angsten.

Årsaken til at vi ikke trenger å være engstelige er nettopp vår store Gud og Frelser, den Herre Jesus Kristus. Vi har Gud til Far. Han glemmer ikke sine barn. Han bærer omsorg for oss i stort og smått. "Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk" (Jes. 45,11).

Vi har Jesus Kristus som Frelser og Herre. Han fullfører sin gjerning for oss. Han er alltid trofast og pålitelig. "Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!" (Matt. 28,20b).

Vi har Den Hellige Ånd som veileder, trøster og talsmann. Han hjelper oss til å leve i Guds nærhet. Han styrker våre hjerter med Guds ord. "Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord" (Rom. 8,26).

Vi har en som er med oss i vår hverdag. Selv om han legemlig er borte fra oss - ­ Han har inntatt seiersplassen ved Guds høyre hånd - ­ så er han hos oss ved sitt ord og ved sin Ånd. Herren bebreider oss ikke om vi blir grepet av sorg og frykt. Men hans ord og løfter skal styrke oss gjennom alt som vil møte oss på himmelveien. Det skal gi hjertet trygghet og glede. Det skal vende sinn og tanker bort fra omstendighetene og hen til Ham som sitter på tronen. "Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg ­ han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs" (5 Mos. 31,8).

"Frykt ei, jeg er med deg! Skjønne løftesord

Lyser som en stjerne På den mørke jord.

Gjennom alt som møter, dette løfte står:

Jeg er alltid med deg, så aldri du ensom går.

Aldri jeg ensom er, nei, aldri jeg ensom er.

Han har lovet selv å være meg nær, så aldri jeg ensom er"

(Sangboken nr. 313)