Av Sigmund Måge

Advent er et latinsk ord og betyr ankomst– eller komme! De fleste av oss tenker vel mest på at nå er vi inne i førjulstiden. Dette er også helt riktig. Det er den mørkeste tiden av året, og da er det godt å ha adventstiden til å lyse opp.

 

Men den opprinnelige tanken med advent var nettopp dette med ankomst eller komme. Man ville innstille seg på det store under at Kristus ble menneske og kom til vår jord. Men ikke bare det – man ville også innstille seg på at han kommer igjen. Ved å være seg bevisst disse to store sannheter – Kristi første og annet komme - blir det sann kristen advent.

Få eller ingen vil benekte Kristi fødsel. Man kan benekte hans guddommelighet og at han ble født av en jomfru, men at han ble født vil de fleste si ja til. En sann kristen ser inkarnasjonen og Kristi fødsel som Guds første akt i frelsesplanen. Så kommer Kristi død på korset, hans seiersrike oppstandelse og himmelfarten samt Den Hellige Ånds komme på pinsedag.

Menneskeheten falt i synd og mistet samfunnet med sin skaper Gud Fader. Eneste redning var at Guds egen Sønn måtte bli menneske og som sådan sone vår synd. Han kom i menneskers liknelse… Han fornedret seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.”Fil 2,7-8.

Rett innstilling til advent er å forberede sitt hjerte på å minnes at Jesus kom. Men det er kanskje enda mer rett å forberede seg på at Jesus kommer igjen.

Jesu gjenkomst er frelseshistoriens neste store begivenhet. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord.”1Tess 4,16-18.

Denne sannhet har nå vært forkynt i nærmere to tusen år. Hvor lenge skal vi vente? Allerede på Peters tid ble følgende spørsmål reist: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst?” Litt lenger nede i kapitlet gir Peter følgende svar: Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år, og tusen år som en dag. …han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.”2Pet 3,4,8 og 9.

Når vi nevner Herrens komme, siterer vi gjerne Jesu siste ord i Åpenbaringen 22,20: Ja, jeg kommer snart!” Disse ord er tidløse – særlig når vi har Peters ord i tankene om tusen år som en dag. Men så er det viktig å minnes Jesu ord i Mat 24,36 Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.”Noen har neglisjert disse ord og prøvd seg på å finne dato og årstall. Dette er svermeri og slår alltid feil.

Den rette innstilling må da være å regne med at Herren kan komme når som helst. Kanskje i dag, i morgen eller neste år? Jeg vet ikke og skal ikke vite heller. Men jeg vet at han kommer! Da blir det faktisk advent hele året.