av Edvard Kjelle "Fra arkivet"Stjernehimmel

Guds ord lærer tydelig at det er mange himler, ikke bare én.

Det sterkeste og klareste ord for dette, ha vi i kong Salomos bønn ved innvielsen av templet. «Men bor da Gud virkelig på jorden? Se, himlene og himlenes himler rommer deg ikke! Hvor meget mindre da dette hus som jeg har bygd.» 1Kong 8,27.

Ingen vet hvor mange himler det er, men i jødiske skrifter blir det nevnt opp til ti himler. Mer vanlig er det å finne sju himler nevnt, eller enda mer forenklet: tre himler!

Paulus skriver: «Jeg kjenner et menneske i Kristus – om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det – en som for fjorten år siden ble rykket like inn i den tredje himmel.» 2Kor 12,2.

Her hørte han «usigelige ord, som det ikke er et menneske tillatt å tale». Det var det han hørte som gjorde sterkest inntrykk på ham.

HimleneHimmelrommet Jesus

Denne enkle tredelingen går vel trolig på at lufthimmelen blir regnet som den første himmel.

«Se på fuglene under himmelen,» sier Jesus. Matt 6,26. Luftrommet er fuglenes og insektenes element. Med sine vinger er de skapt for å fly oppe i luften.

Bibelen lærer oss at ondskapens åndehær opererer fra lufthimmelens. Den er deres base. Satan er kalt for: «høvdingen over luftens makter,» Ef 2,1. Vår kamp står mot «ondskapens åndehær i himmelrommet.» Ef 6,12.

Stjernehimmelen er den annen himmel. Hvor små vi mennesker kjenner oss når vi ser opp mot himmelen en stjerneklar kveld. «Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har satt der – hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham!» sier David. Sal 8,4-5.

Som kjent duger ikke vanlige måleenheter som kilometer og mil, når avstandene i himmelrommet skal måles. I stedet blir lysets hastighet brukt som avstandsmåler.

Lyset bruker litt mer enn et sekund frå månen til jorden, avstanden fra månen er altså vel et lys-sekund. På samme tid går lyset 7 1/2 gang rundt jorda. Fra sola trenger lyset 8 minutter på å nå hit, men fra den nærmeste stjerne bruker det ca 3 år.

Melkeveien er mer enn 1000 lysår borte, og Melkeveiens diameter er angitt til 60 000 år. Solen bruker med sitt planetfølge ca 200 millioner år på å reise rundt melkeveien! Det er rent så det svimler for oss ved å tenke på dette. Da må vår Gud være ufattelig stor. «Himlene og himlenes himler rommer deg ikke,» sa Salomo.

 

Himlenes himler

Den tredje himmel er de frelste sjelers oppholdssted inntil oppstandelsens morgen for deres legemer. «De er borte fra legemet, men hjemme hos Herren!» 2 Kor 5,8.

Men det er flere himler enn dette! Om Kristi himmelfart står det skrevet i Ef 4, 10:

«Han som steg ned, er den samme som fór opp over alle himler for å fylle alt.» Mer ordrett blir det: Langt over alle himlene! Og Hebreerbrevets forfatter forteller at Kristus er «gått igjennom himlene» som vår yppersteprest etter Melkisedeks vis. Hebr 4,14.

Kristus skal komme igjen, og derfor står det skrevet at vi skal vente på Guds Sønn «fra himlene.» 1 Tes 1,10.

«Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Joh 14,3. I den samme forbindelse sa Jesus: «I min Faders hus er det mange rom! Og når han fører oss inn til sin Fars hus, fra rom til rom, fra den ene himmel herlighet enn den andre, vil vi skjønne mer og mer hvor stort det er at vi skal arve alle ting som hans medarvinger. Åp 21,7. Rom 8,17.

Men intet er vel som tronhimmelen, der Guds trone er. Det er det aller helligste i den evige tilværelse. Det Himmelen med stor H.

Under et møte i min fødeby Kristiansund deltok sangeren Alex Bjerkestrand. Gripende fortalte han fra en sangtur til Molde. På rådhustaket stod han midt i den store tulipansirkelen og beundret den skjønne fargeprakten. Hvor vidunderlig vakkert det var. Og likevel tenkte han; alt dette visner en dag. Plutselig fikk han lyst til å synge om noe som aldri forgår og med jublende glede stemte han i:

«Selv om jorden her en farger,

i sitt skjønne blomsterskrud,

kan den aldri, aldri liknes

med min himmel hos min Gud»

Lykkelig er alle som i sannhet kan avlegge den gode bekjennelse: «Vårt rike er i himlene» Fil 3,20-21.