Steinar Handeland

Kan noen tenke seg den norske frihetsarven uten 17. mai og demokrati? Kan du se for seg Norge uten barnetogene 17. mai? Hva har vi utover landet med kristne skoler og barnehager i 17. mai togene, søndagsskole- og bedehusfanene?

Tradisjonen mange steder er familiemøter på bedehusene 17. mai, eller gudstjenester med flagg og nasjonalsanger, kor og solister som gir Gud takken for et vidunderlig land!

Vi taler med glede om demokrati og grunnloven fra Eidsvoll 1814, om nasjonalstaten Norge i 1905 og frihetsdagen 8. mai 1945 da Norge ble fritt etter nazioverfallet. Verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, tankefrihet og personlige valgfrihet i et demokrati, vil vi alle skal ha i Norge!

Norske flaggSanger med godt innhold

"Gud signe vårt dyre fedreland" og "Ja, vi elsker dette landet" er gode sanger alle kan, og "Me tenkjer på landet" og "Fagert er landet du oss gav, Herre vår Gud og vår Fader!" synges på skolen og i hjemmene. Og gamle Blixsalmen "Å, eg veit meg et land langt der oppe mot nord" og kongesalmen "Gud, sign vår konge god!" er en kjær arv vi er stolte av. Slik kunne vi fortsette og summere opp hva vi som det norske folk har samlet oss om de siste 200 år. Ennå lever krigsheltene og krigsseilerne fra 2. verdenskrig og mange familier har minner etter en kjær person som ble drept i krigen! De ofret alt for ett fritt land - for oss! 

Selv om noen få snakker om at både flagg og konge skal vekk, så er ikke det folkedypets menig, og vi hegner om demokratiets kristne arv i Norge. Både unge og gamle ser de store frihetsverdiene vi har i landet, og kan ikke tenke seg å skifte ut vår 1000-årige kristne arv for landet. Selv om lovverket de siste år har avslører merkelige lover for død og liv, ekteskap og kirke, så ser vi majoriteten holder på de kristne tradisjonene, særlig når krisene kommer og det røyner på i landet!

Bønn for Norge

"Men vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggjer! Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja! Så vakte oss, Gud, så me kan bu, i heimen med fred og hyggja!" skriv Blix i fedrelandssalmen vår. Og dermed er det vår bønn: "Flytt ikke lysestaken fra Norge, Herre!" Ja, da ville vi blitt fattige i Norge om ikke vi kunne samles om Guds ord! Så vi sender ut bønnebegjæret i Norges befolkning: Se i nåde til oss, evige Gud, så kommende generasjoner også må få møte Guds store kjærlighet og det frelsende budskap om Jesus Kristus som Efeserbrevets 2. kapittel taler så klart om!

GRATULERER MED NASJONALDAGEN, GRUNNLOVEN OG GUDS NÅDIGE TILSYN!

Steinar Handeland.