Bjrk i vrskrudAv Kurt Urhaug

Elias Blix har sett sitt preg på våren med salmene han skrev. «No livnar det i lundar» og «Gud signe vårt dyre fedreland» er sanger som nå synges mange steder i landet vårt.

Det er godt å kjenne vårfornemmelse når dagene blir lysere, temperaturen stiger og landet vårt får den grønne friske fargen! Salmen «No livnar det i lundar» har også mye av pinsepreget med seg. På samme måten som landet vårt opplever at våren kommer, og «atter som eit under Nytt liv av daude gror,» slik er det også med Guds Ånd og gjerning.

Salmen «No livnar det i lundar,» har tolv vers. Hvert vers er bygd opp om et bibelvers.

SafetDet tredje verset begynner slik: «Guds kyrkje lysa skulle som høgt på berg ein stad...» Dette er hentet fra Jesu ord i Galilea. Jesus ser høydene rundt Genesaretsjøen. I kveldsskumringen ser han Zafet, byen som ligger på fjellet, nesten 1000 meter over havet. Zafet er den mest høytliggende byen i Galilea og i hele Israel. Jesus sier: «Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.»(Matt 5,14).

På samme måten som våren kommer med lys og varme, slik er Guds menighet. Verden er som vinter og kulde. Det er dødt. Vår oppgave er å formidle lyset fra evangeliet. Det er flere steder i Bibelen hvor Guds menighet blir omtalt som lys. I Johannes Åpenbaring er hver menighet omtalt som en lysestake. Hvordan skal vi være lys i verden? Paulus svarer: «Dere skinner blant dem som lys i verden, idet dere holder fram livets ord...» (Fil 2,16). Guds menighet er verdens lys, og vi skal løfte dette høyt så alle kan se! Lyset er kalt for «Livets Ord.» Lyset har den oppgave å opplyse så det er til orientering både for oss selv og andre. Vi skal ikke korrigere lyset, men lyset skal vise oss vegen vi skal gå!

Evig lys

Det er sagt videre i sangen: «Guds ord vel alltid lyser, Den sol gjeng aldri ned...» Gjennom historien har det vært forskjellige tiltak for å blåse ut Guds lys. Det har vært mange bål av bibler, og når det ikke lyktes, kastet de kristne på bålet. Mange steder er det fortsatt forfølgelse og lidelser for å være en kristen, men likevel vokser Guds rike. «Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd.» (Sal 72,17).

Et hus

En av våre politikere omtalte landet vårt som det «Norske hus.» I Bibelen er «huset» brukt som et bilde på livet vårt. Det er vårt legeme! Og legeme er en skygge av det evige legeme. «Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme.» (1. Kor 15,44). Hva fyller vi huset vårt med? Hva er det vi gir rom for?

Elias Blix sier det på denne måten: «Det hus som Anden hyser, Ligg støtt i ljos og fred.»

Dette er en bibelsk sannhet som er viktig å streke under. Det gjelder livet vårt,- og det er en sannhet for landet vårt. I praksis handler dette om å ta vare på Guds Ord! Det er å ha Bibelen i hjemmet.

Ikke noe som er stuet bort på loftet eller gjemt i en bokhylle, men noe vi bruker i hverdagen.

Bibelen er lyset i hjemmet! Det er varmen og energien. Det er Livets brød som er næring for gudslivet. Da blir det resultater: «Då ljosnar det i landet Frå fjell og ned til fjord. Då losnar tungebandet, Då kved Gud folk i kor.»

«Det hus som Anden hyser,» skrev Blix i sangen. Hva «hyser» du i ditt liv? «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» (Jos 24,15).