av Jan VeibyJesus er himmelbru

"Store er Herrens gjerninger, søkt av alle dem som har lyst til dem" Sal. 111,2.

Herrens gjerninger er store. Både i karakter, rikdom, skjønnhet og antall.

Herrens gjerninger er i sannhet store på alle områder.

Først og fremst er de store fordi Han som utfører dem er stor. "For du er stor, du er den som gjør undergjerninger. Du alene er Gud" (Sal. 86,10).

Gud Herren, den Allmektige, gjør sine gjerninger for å herliggjøre sitt navn, fremme sin gode vilje og frelse sin dyrekjøpte skapning. "De synger Guds tjener Moses` sang og Lammets sang, og sier: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige! Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge" (Åp. 15,3).

 

JordklodenNår det gjelder karakter skal vi merke oss at det er gjerninger preget av sannhet og rettferdighet. "Hans henders gjerninger er sannhet og rett, alle hans bud er trofaste" (Sal. 111,7). Alt det Gud gjør har hans ære for øye. Men fremfor alt er det nådeshandlinger. Barmhjertighetsgjerninger. Gjort i kjærlighet mot oss falne og syndige menneskebarn. Gud vil så gjerne frelse det som var fortapt. "Min munn skal fortelle om din rettferdighet, hele dagen om dine frelsesgjerninger, for jeg vet ikke tall på dem" (Sal.71,15).

I rikdom er Herrens gjerninger allsidige og mangefarvede. Den enkeltes frelsesopplevelse gjenspeiler Guds mangfoldige nåde. For mange gikk det stille og rolig for seg å bli en kristen. Det gikk fra det ubevisste til det bevisste liv i Gud. Men det var Ordet fra Guds munn som gjorde sin gjerning i hjertet. Så det ble en ny fødsel og et nytt liv. For andre skjedde det på en mer dramatisk måte. Gud måtte bøye deres hjerter ved lidelse. Men frelsen er et Guds verk. Vi kan takke Gud og si: "Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade" (Sal. 126,3).

I skjønnhet er Guds gjerninger underfulle. Før talte man om verdens syv underverk. De representerte noe så stort og veldig at det overgikk alt man kunne tenke seg. Men tross alt var det menneskeverk.

Herrens gjerninger er langt større. En synder som blir frelst og født på ny opplever et under i sitt liv. Ja, det største av alle under. Han går over fra døden til livet. Å bygge Guds menighet på jord er også større og herligere enn alle verdens mektige byggverk.

"Ære og herlighet kjennetegner Hans verk, og Hans rettferdighet består til evig tid" (Sal. 111,3 King James).

I antall er Herrens gjerninger utellelige. "Herre, hvor mange dine gjerninger er! Alle har du gjort med visdom, jorden er full av det du har skapt" (Sal. 104,24).

"Herre, min Gud! Mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss! Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles" (Sal. 40,6).

Nei, vi makter ikke å telle dem. Heller ikke klarer vi å huske dem alle. Men la oss prise Gud for dem. Takke Ham som er verdig all vår lovsang. Så vi ikke glemmer alle hans velgjerninger!