Israel nasjonale symbol

Den syvarmede lysestaken med to oljetre på begge sider, er Israels nasjonale symbol.

Symbolet er knyttet sentralt til Israels historie og er fundamentert til Bibelen.

Det er Israels Gud som har gitt dette nasjonale merke. «Hva ser du? Jeg svarte: Jeg ser en lysestake som er helt igjennom av gull. På toppen har den et oljekar, og den har sju lamper med sju rør til hver av lampene som er på den. Og to oljetrær står ved siden av den, ett på høyre og ett på venstre side av oljekaret.» Sak 4,2-3.

sjuarma lysestakeDet var på Sinai fjellet Moses første gang fikk se bilde av lysestaken. Den ble senere laget av rent gull og stod i templet. En slik gjenstand med en slik form, har ikke bæreevne i seg selv. Rent gull er mykt og lysestaken vil falle sammen. Men det er dette som er Israels historie. Lysestaken, jødene, landet og byen Jerusalem blir holdt oppe med Guds kraft. «Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.» Sak 4,6.

To oljetrær

Ved siden av lysestaken er det to oljetrær. «Hva er disse to oljetrær på høyre og venstre side av lysestaken? Da sa han: Det er de to salvet med olje som står hos all jordens herre.» Sak 4,14.

Dette er Josva og Serubabel. De var sentrale i gjenreisningen av templet og Jerusalem etter fangenskapet i Babel. Josva var ypperstepresten og Serubabel er av Juda ætt og blir omtalt som en fyrste og la ned grunnstenen til templet. Han blir også omtalt som en stein. «For se, den steinen jeg har lagt foran Josva – på denne ene steinen er sju øyne rettet!» Sak 3,9.

Det samme er også sagt om Jesus Messias i Åp 5,6. I tillegg blir Jesus omtalt som «steinen». «Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein.» Jes 28,16.

Ypperstepresten Josva er et forbilde på Jesus. «Men da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme...» Heb 9,11.

De to oljetrær representerer Messias. Han er den salvede yppersteprest og konge. Jes 11. Selve lysestaken streker under at Messias er verdens lys. Israels nasjonale symbol forteller hva som er folket og nasjonens håp.

Denne Jesus Messias er verdens håp og menighetens salige håp! Han kan også bli ditt håp!