Borgvald BirkelandIsraels opprettelse

 

Israels land er i dag et lite land, men i fremtiden under Messiasriket, skal det strekke seg fra Egyptens elv Nilen, til den store elven Eufrat.

Vi leser om dette i første Mosebok der Gud gir sin pakt og løftet til Abraham. Landet som i dag heter Israel skulle de få «til en evig eiendom.»

 

flag-186476 960 720De så ikke lyst ut for Israel da dette landet ble «født på ny» den 14. mai 1948.

Flere fremstående jøder ville utsette erklæringen om en ny stat til en bedre anledning, men mannen som ble landets første statsminister, David Ben Gurion mente noe annet: Nå eller aldri, og han fikk en del modige menn med seg.

Underet skjedde, stormaktene gav etter og anerkjente erklæringen. Staten Israel var et faktum og profetier ble oppfylt. Det kom som et sjokk for mange, særlig for de som stod for erstatningsteologien.

Jødene og de bibeltro kristne jublet, men araberstatene skar tenner. Staten Israel skulle tilintetgjøres i fødselen. Det skulle være fort gjort, mente araberne, men jødene var ikke så lett å overvinne. Det kostet mange liv og mye blod også for araberne. Til slutt måtte de gi opp.

I de mange år som har gått siden den første krig i 1948, har Israel hatt flere araberkriger og vunnet alle. I de siste årene har Hamas og Hizbollah også angrepet Israel. Jødene er fortsatt i krig både innenfor og utenfor sitt eget land og lengter etter fred, men freden ser ut for å være langt borte.

Mørke skyer for en ny krig trekker seg innover Israel mer farefull og grufull en noensinne. I følge det profetiske Ord vil det komme en grusom krig både for Israel og araberne. Dersom vi leser nøye gjennom den profetiske Salme 83, ser vi at det vil komme en tid da det muslimske hatet vil bli så stort at Hamas, Iran, Hizbollah og flere araberfolk rundt Israel vil prøve på å utslette jødene som stat og folk. Men det vil ikke skje, fordi Asaf bønn vil Gud oppfylle. Herren vil gjennom Israel gjøre denne store hæren til de muslimske folkene til gjødsel på jorden. Etter denne fryktelige krigen vil det bli store forandringer i hele Midtøsten, og den islamske makt over Israel vil bli brutt for alltid. Det nye templet vil da bli bygget som Antikrist skal sette seg i.