Av Johnn Hardang

I Josvas Bok og kapittel 2 leser vi disse versene:

”Mennene sa da: Når vi kommer inn i landet, skal du binde denne skarlagenrøde snoren i vinduet som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far og mor, brødrene dine og hele slekten din her i huset hos deg.” (v.18)

”Hun sa: La det være som dere sier! Så lot hun dem gå. De dro så av sted, og hun bandt den skarlagenrøde snoren i vinduet.” (v.20)

 

Den røde tråden. Du kjenner sikkert dette uttrykket og vet kanskje også hva det betyr. Det handler om en indre sammenheng i noe som blir sagt eller skrevet.

Men hvorfor snakker vi om den røde tråden? Hvorfor ikke en annen farge? Hvor kommer dette uttrykket egentlig fra?

Jo, det er en interessant oppdagelse: Uttrykket kommer fra England og fra den britiske marinen. Her er det slik at alt tauverket som blir brukt har en rød tråd flettet inn i selve tauverket. Og dermed skiller det seg fra alt annet tauverk. Ser du en taukveil med en rød tråd vevet inn i tauverket, kan du med hundre prosent sikkerhet vite at dette hører den britiske marinen til.

BIBELEN

Finnes det en rød tråd i Bibelen? Finnes det noe som knytter alle de forskjellige bøkene sammen? Finnes det en indre sammenheng i alt som her er skrevet? Finnes det noe som skiller Bibelen fra alle andre bøker?

Svaret er JA. Det finnes en rød tråd. Og den røde tråden er Kristus!

Bibelen består av to deler: GT og NT. Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

Det Gamle Testamente består av 39 bøker, skrevet av mange ulike forfattere over en periode på mer enn 1500 år. Og likevel: Det finnes en rød tråd. Den røde tråden er Kristus!

Det Nye Testamente består av 27 skrifter, skrevet av ti forskjellige forfattere over en periode på femti år. Også her finner vi den samme røde tråden: Kristus!

Den røde tråden i Bibelen er Jesus Kristus. Han er både hovedperson og hovedtema i Bibelen. Det er han det handler om hele veien.

I Det Gamle Testamente møter vi han i løfter og profetier, historier og forbilder. Alt som står skrevet peker fram mot en frelser som skulle komme. Gjennom hele Det Gamle Testamente dirrer forventningen: Messias kommer!

Og i Det Nye Testamente løftes budskapet fram: Nå er han kommet! Kristus. Frelseren. Han som loven og profetene vitner om. Nå er Det Gamle Testamente oppfylt: En Frelser er kommet. Et frelsesverk er fullført.

RAHAB

Også i Josvas Bok møter vi den røde tråden. Vi finner den blant annet i kapittel 2, i historien om skjøgen Rahab. Prøv å ta tid i dag til å lese gjennom hele dette kapitlet, som vi allerede har siterte ifra. Og gjenoppfrisk den både tankevekkende og fine historien som vi her møter. Også her lærer du noe om den røde tråden og dens betydning.

For Rahab betydde den røde tråden noe utrolig viktig: Den fortalte at hun var klar over den livsfarlige situasjonen hun befant seg i. Ikke først og fremst på grunn av det hun hadde gjort, fordi hun var den hun var. Og den fortalte at hun hadde hørt budskapet om en redningsmulighet, og at hun hadde tatt dette budskapet på alvor og tatt det til seg helt personlig.

Det skulle vise seg at disse løftene holdt som var knyttet til den skarlagenrøde tråden. For Rahab og hennes familie betydde den røde tråden den store forskjellen på liv og død. Den røde tråden ga dem både framtid og håp.

Har du tenkt på at Bibelens røde tråd, Kristus, kan bety akkurat det samme for deg?