Av Abraham Thompson

”Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Hva ser du, Jeremia? Jeg svarte: Jeg ser en stav av det våkne tre. Da sa Herren til meg: Du så rett. For jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.” Jer 1,11-12.

Herren kan ikke sove. Han er evig våken. Han passer på sitt skaperverk. Vi skal se på tre ting han våker over.

 

1. Sitt ord

Hensikten med å våke over det er for å fullbyrde det. Han våker over det profetiske ord, løftets ord, nådens ord, - alt sitt ord – det gode og det onde ord som han har talt. Dette er både trøsterikt og meget alvorlig. Ved tanken på ordet som gjelder for alt som han har sagt og lovt sitt folk for tid og for evigheten, da er det overmåte trøsterikt og velsignet at han våker over det for å fullbyrde det, men – hvor alvorlig ved tanken på gjengjeldelse her og hisset! Også dommens ord våker han over. Hvor står vi i forhold til hans ord?

2. Sitt folk

”Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.” Salm 121,3-4. Hvor deilig at han våker over alle sine syke, skjelvende, ufullkomne, haltende, bedrøvede, gråtende, kjempende, lidende, trette, snublende, klagende, syngende, seirende, lykkelige, lengtende og arbeidende barn. Han våker over oss for å hjelpe oss i og gjennom alt under hele vår livsvandring. Han ser alle skjulte fiender omkring oss. Han vet råd når vi er rådløse. Han våker når vi sover. Hans øye viker aldri fra oss. Hans hjerte er der hans barn er. Han går foran og baner vei, og gjør alt ferdig til vi når fram til den del av livsveien. Det er ikke bare det som for oss er behagelig, som han er vitne til. Tenk på vårt skjulte liv om dagene – våre handlinger og ord. Alt er han vitne til og våker over. Må denne sannhet bidra til at vi vandrer mer varlig for hans åsyn.

3. Han våker over det forjettede land – Palestina

”Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens, din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende.” 5Mos 11,12.

Et underlig ord! Det hellige land har i vår tid en spesiell interesse. Vi har nok fulgt med i avisene om kampene der nede og om stormaktenes forhandlinger og vanskeligheter med å få en tilfredsstillende ordning i stand. Herren våker over sine løfter til Abraham og hele folket angående Kanaans land. Også i dag hviler hans øyne på det fra årets begynnelse til dets ende. Vi ber og ønsker at dette lidende folk må få sitt land igjen ved fredsoppgjøret. Somme tider ser vi med frykt og spør: Skal de heller ikke etter denne verdenskrig få sitt land tilbake? Det er godt at saken ligger ikke i statsmaktenes hender, men i den Allmektiges hender, som taler og det skjer. Han bruker de styrende. Han bøyer ennå kongers hjerter som vannbekker. Av hele mitt hjerte skulle jeg ønske at Guds time var inne, og Israels folk fikk sitt årtusende ønske oppfylt. Gud gi den dagen var nær!

Men hvordan det enn går, så er saken i trygge hender, og vi skal være rolig og arbeide i Herrens vingård, kjøpslå til han kommer. Får vi høre at landet er gitt til Guds gamle eiendomsfolk, så har vi all grunn til å se opp, for vår forløsning stunder til. Verden kommer antagelig til å utvikles verre og verre i synd og frafall fra Gud. Snart kan brudens tall være fullt. Også det våker Herren over.

Må så denne sannhet og egenskap hos Gud, at han våker til alle tider, bli til vekkelse og velsignelse i vårt liv som troende. Og må det tale til noen som går med skjulte tanker og synder, at de må huske på at for Herren som våker, er alle ting åpenbart. Gud gi da at vi som hans folk også må våke og vente på ordets oppfyllelse og Herrens komme.

Evangelisten 1. september 1946