Getsemane er en hage med oliventrær, hvor det var oljepresse til å ta ut oljen fra oliven. Navnet Getsemane betyr «oljepresse». Hagen er øst for Jerusalem og er på den andre siden av Kedrondalen. Dette er en del av Oljeberget. «Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut sammen med sine disipler over bekken Kedron. Der var det en hage, og i den gikk han og hans disipler inn.» Joh 18,1.

Området er et av Jerusalems mest besøkte valfartssteder. Her er det i dag tre kjente kirker: Alle nasjoners kirke, oppført 1919 ibysantisk stil over ruinene av to eldre kirker, hvorav den eldste er fra 400-tallet; Marias gravkirke i romansk stil, som ble bygd av korsfarerne på 1100-tallet; samt Maria Magdalenakirken reist i 1888 på initiativ av tsar Alexander III i en stil som er typisk for russisk arkitektur fra 1600-tallet.

Jesus valgte Getsemane

Det var i denne hagen Jesus var i bønn da han ble tatt til fange! Getsemane er et sentralt sted i forhold til Jerusalem. Jesus kunne gått til Betania, som ville vært 40 minutter å gå til. Her ville Jesus vært trygg. Det var heller ikke lange veistykke over Oljeberget mot øst. Jesus flykter ikke, men han er rolig i Getsemane og kjemper sin kamp der. Da Judas kommer og forråder Jesus med et kyss, og soldater med sverd og stokker, - kan det se ut som at Jesus er passiv i aldres vold. Men det er Jesus selv som har kontroll på det som skjer.

Under et besøk i Getsemanehagen i Jerusalem i 1866 skrev Edward Payson Hammond sangen: «Hin time i Getsemane.» Mange har gjort den til sin bønn:

Men skulle engang blive kold 
min kjærlighet til deg, 
da minn meg om Getsemane 
og om din sved for meg!