Av Kurt Urhaug

Tema for den minste aldersgruppen på Evangelistens Bibelkonferanse i sommer var: Kom og gå ombord i båten. Her ble det skildret mange spennende fortellinger! Jesus var mye i Galilea, og de fleste av hans disipler var godt kjent på Genesaretsjøen. Jesus hadde ikke båt selv, men var mye ombord i disiplene sine båter. Det er ikke fortalt at Jesus selv fisket, men brukte båten til talerstol eller til å reise over til den andre siden av Genesaretsjøen (Joh 6,1).

Men Jesus brukte «fiskespråket» for å fortelle evangeliet.

Følg meg

«Jesus sa til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Mark 1,17. Innbydelsen og oppfordringen fra Jesus er tydelig! Blir du med? På denne måten kalte han sine disipler! På samme måten som disiplene inviterte Jesus til sine båter, slik inviterer Jesus til etterfølgelse, ny vandring og nytt liv. En gang sa Jesus at de måtte kaste garnet på den høyre side av båten! Den høyre side er Guds side, Den Allmektige! Jesus minner oss om at det er viktig å være på Guds side med alt det vi gjør, også en fiskefangst.

Hvilken båt

Bibelen er det store «båtleksikonet!» Her er det skildret mange spennende fortellinger og ulike båttyper. Noahs ark er kjent! Det var en stor fraktebåt under vannflommen! Noah bygde båten selv, og det var viktig at den var konstruert for krevende forhold. Bibelen bruker fortellingen om Noah som et bilde på Guds frelse. «Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett.» Heb 11,7. De som var i arken ble berget fra vannmassene. Det var sikkert mange som beundret båtkonstruksjonen, eller under byggetiden jobbet for Noah, - men hva hjelper det, når de ikke selv ble med ombord i båten? Noah blir kalt for rettferdighetens forkynner (2Pet 2,5), så en vil tro at Noah fortalte grunnen til båten og hva som kommer til å skje! Han var en forkynner! «Kom og gå ombord i båten!» sa Noah. Det var en innbydelse!

Da katastrofen kom, var det bare én båt og én dør som var det tellende! Det var innenfor eller utenfor! Bibelen forteller at det som skjedde med Noah, er et forbilde for det som kommer til å skje med verden (2Pet 2,5-6). Derfor er det viktig at du er ombord i båten, - Jesusbåten! Jesu frelsesgjerning har gode og evigvarende kvaliteter. Det er nok det som Jesus har gjort. Det står der for tid og evighet. Kom og gå ombord i båten! Du er invitert! Det er himmelbilletten som teller! Det er en gratisbillett! «Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!» 1Kor 6,20.

Jesus er døren

Mange vil sikkert mene at det er flere muligheter til å nå himmelhavnen! Det er en båt som heter «Religion I,» men den har vært drivende på folkehavet i mange tusen år. Den er prisgitt vær og vind og er ingen trygg farkost. Menneskene liker at det skal være flere alternativer! Kanskje vi kan velge vår egen båt og vei, men hva når katastrofen kommer? I båten til Noah var det én dør. Den var heller ikke stor, men bred nok til at alle dyrene kunne gå inn parvis! På samme måten som arken er et bilde på Guds frelse, er døren et bilde på inngangen til frelsen! Jesus sier: «Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.» Joh 10,9.

Døren står åpen! Med en åpen dør er du også invitert til å komme ombord i båten! Du vil ikke angre, men gjøre det rette, og være til glede både for andre og deg selv! Livet sammen med Jesus er rikt, og det vil være ulike «fiskeoppdrag.» Jesus sa noe om å være en menneskefisker! Han gir kraft og utrustning til tjeneste! Det gjelder å få flere til å komme og gå ombord i båten! «Jesusbåten» har en sikker og trygg seilas mot himmelen. Det står skrevet at det levende håpet er som et anker som har sitt feste i himmelen (Hebr 6,18-20). Det er fast og sikkert! Det vil være litt skiftende forhold under reisen, og det vil bli en del storm i vindkastene! Men du kan regne med at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Fil 1,6.

Kom og gå ombord i båten! Det har ringt for tredje gang!