Av Jan Veiby

«Takk for alt!  For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus»  1 Tess. 5,18.

Av Edvard Foss

Han hadde vært aktiv i misjonsarbeidet i alle år. Formann på bedehuset. Fast medlem i musikkkoret, og når det det var møter, var han alltid på plass. Samlingen om Guds ord og det kristne fellesskap hadde i alltid vært viktig for ham.

Av Per Sverre Bårdsen

Overskriften er hentet fra Efeserbrevets tredje kapittel, vers 20. I samme brev, kapittel 1 vers 19 leser vi om at Guds makt er overveldende stor for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.

Av  Oskar A. Jørgensen (Arkivet)

At Israel, Guds utvalgte jordiske paktsfolk, formidleren av Guds profetiske ord om en selvåpenbaring av Gud – Jesus Kristus – i tidens fylde,  første gang som frelser og forsoner og annen gang som Kongenes Konge, er visere på tidens ur, erkjennes vel av de fleste troende i dag.


I begynnelsen av august markeres Tisha B'Av. Det er den 9. dagen i måneden Av (6.-7. august). Dagen markeres med faste og bot. Saken gjelder ødeleggelsen av templet i Jerusalem.  

Underkategorier