Av Sigmund Måge

Advent er et latinsk ord og betyr ankomst– eller komme! De fleste av oss tenker vel mest på at nå er vi inne i førjulstiden. Dette er også helt riktig. Det er den mørkeste tiden av året, og da er det godt å ha adventstiden til å lyse opp.

 

Med-trekkspill-og-bibel-forside BILDE ol

Konrad Landro spiller på mange “knapper.” Det er viktig å fortelle videre den trofasthet han har vist mot kallet til tjeneste i Guds rike. Jeg beundrer motet til Jens M. Rongsvåg for å få Konrad og trekkspillet med på bedehuset - i en tid da dette slett ikke var enkelt. Det ble gjort noen viktige valg som staket ut en livslang tjeneste. Her er det mange ting til ettertanke.

åpen dør 2

Av Sigmund Måge

 

Ingen har talt mer alvorlig om livets to utganger enn Jesus selv.
Ved livets grense er det bare en ting det spørres om – er du frelst!
Frelsens dør er ennå åpen. "Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør."

 

For å minnes noe eller markere begivenheter, har det ofte blitt holdt 1.min stillhet. Overskriften viser til omkring 30.min stillhet i himmelen. “Da Lammet åpnet det sjuende seglet, ble det stillhet i himmelen omkring en halv time.” Åp 8,1. Det er bare dette skriftstedet vi leser om at det er stillhet i himmelen. Ellers er det mye som skjer der.

med evang. inn i et nytt
Boken "Med EVANGELISTEN inn i et nytt århundre" er redigert av Per Nygard og Trygve Vasvik. Bladet Evangelisten var 100 år i 2011, og dette er en jubileumsbok. Boken ble lansert under Evangelistens bibelkonferanse på Framnes i Norheimsund i juli 2012. Den er på 238 sider.
Alle medutgivere av bladet gjennom hundre år er omtalt i den nye boken, og ikke minst får vi høre om deres omvendelse. Videre er det tatt med utvalgte artikler fra de mange som opp gjennom tidene har skrevet i bladet.

Underkategorier