Av Eivind Flå

Kol 3,11: ”Kristus er alt, og i alle.”

Ef 4,5-6: ”Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.”

Anna Ölander: ”Men nå har jeg alt, ja alt i Jesus – legedom for alle hjertesår.”

 

Av Kurt Urhaug

Jesus bodde en tid i Kapernaum. Byen ligger i den nordlige delen av Genesaretsjøen. “Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Og han talte Ordet til dem.” Mark 2,1f. Jesu oppgave var å forkynne Guds Ord. “For de ord som du gav meg, har jeg gitt dem.” Joh 17,8.

 

Den 15. november var det igjen klart for hjelpesendingstur til Russland. Alvhild og Steinar Harila var som vanlig reiseledere.

Av Ivar Gjerdi

Så gikk han i båten, og disiplene fulgte ham. Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene. Men han sov. Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa: Herre, frels oss! Vi går under. Han svarte: Hvorfor er dere så redde, dere lite troende? Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikkstille. Mennene undret seg og sa: Hva er dette for en, som både vinden og sjøen er lydige mot?”Matt 8,23-27.

Jesus viser seg som herre over naturkreftene og kommer disiplene til unnsetning.

Av Johnn R. Hardang

I Galaterbrevet i Bibelen skriver Paulus disse ordene:

”Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.”

”La oss derfor, mens vi ennå har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.”

I løpet av to vers bruker han de samme ordene to ganger: La oss gjøre det gode! Opprinnelig skrev Paulus dette til kristne mennesker i Tyrkia. I dag gjelder ordene slike som deg og meg: La oss gjøre det gode!

Jeg syns det er så bra at disse ordene står i Galaterbrevet i Bibelen. Det kristne frihetsbrevet! Det sier oss noe om hvor viktig denne formaningen er. Hovedsaken i Galaterbrevet er selvsagt ikke hva du og jeg skal gjøre, men hva Jesus har gjort.

Underkategorier