Av Johnn R. Hardang

I 1 Tim 3,16 skriver Paulus disse ordene:
”Og det må alle bekjenne: Stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.” 1Tim 3,16.

Det var ikke noe rom på herberge eller i noen private hjem i Betlehem. Den romerske folketellingen hadde skapt kø over alt. Josef og Maria var rådville. Påkjenningene ble ekstra store da Maria ventet barn. Stallen var et greit alternativ. Om ikke alt var rent og på stell, fikk en likevel ro og hvile.

Anna Aarsland Gard og Olene Aarsland Ydstebø har nå kommet med CD-platen "Jesus døde i mitt sted." Søstrene Anna og Olene fra Aarsland ved Vigrestad har i mange år sunget sangen om Jesus. De har vært faste deltakere på Evangelistens Bibelkonferanse, og har gledet tilhørerne med både sangen og vitnesbyrdet.

 

Av Helge Gunnar Byrkjeland

Me er i adventstida. Advent tyder kome, og det er Jesu kome det er snakk om. Mange hundre år før Jesus vart fødd, profeterte Jesaja:
”For eit barn er oss født, ein son er oss gjeven. Herreveldet kviler på hans skulder, og han skal kallast med namnet Under, Rådgjevar, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.” Jes 9,6.

Av Sigmund Måge

”Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden.” 1Kor 15,26.

Vi mennesker er skapt for å leve. Det mest naturlige er å elske livet. Under vanskelige forhold gjør vi alt vi kan for å berge det. Noe annet strider mot naturen. Når noen likevel tar sitt eget liv, vet en at det ligger sykdom eller total håpløshet bak. Den fysiske død kommer likevel en gang – selv hvor høyt man enn elsker livet.

Underkategorier