I bergprekene sier Jesus: «Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?» Mat 6,26. I Bibelen er mange fuglearter nevnt og omtalt.

Av Kurt Urhaug

Tema for den minste aldersgruppen på Evangelistens Bibelkonferanse i sommer var: Kom og gå ombord i båten. Her ble det skildret mange spennende fortellinger! Jesus var mye i Galilea, og de fleste av hans disipler var godt kjent på Genesaretsjøen. Jesus hadde ikke båt selv, men var mye ombord i disiplene sine båter. Det er ikke fortalt at Jesus selv fisket, men brukte båten til talerstol eller til å reise over til den andre siden av Genesaretsjøen (Joh 6,1).

Men Jesus brukte «fiskespråket» for å fortelle evangeliet.

Misjonsrapport fra Harald Kjevik:

”Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?” Luk 2,49.

Det er en litt underlig historie Raimo Juhani i Evangelisten’s Helping Hand (EHH) ga oss innblikk i nylig. Det første bibelordet som rant meg i hug – var faktisk det siterte fra Lukas andre kapittel. Mai måned har de siste årene vært tiden for den store samlingen for barn og unge i Krishnunipalen, VBS (Vacation Bible School) har de kalt den, og den har funnet sted i mai måned, fordi dette er skoleferiemåneden i India. Men akkurat i år ble den avlyst på grunn av byggearbeidene på den store kirken på stasjonsområdet. Det ville være for farlig å ha over 800 barn vrimlende rundt på en farlig byggeplass.

Men noe må ha sviktet i informasjonen, for da den tradisjonelle tiden kom for den ”årvisse” samlingen, begynte barna bare å strømme på.

 

Av Johnn Hardang

LILLEBROR

Jesus kjente velsignelsen det er å ha en lillebror. Han hadde faktisk fire små brødre. To av dem er representert i Det Nye Testamente som forfattere av hvert sitt brev: Jakob skrev Jakobs Brev. Og Judas skrev Judas’ Brev.

Det må ha vært en spesiell opplevelse for disse brødrene da de oppdaget at deres egen storebror også var Guds Sønn og verdens frelser. Men det skjedde og det kom de til tro på.

Av Ingeborg Liland

Evangelisten 1. september 1961:

”Vent på Herren! Vær ved godt mot, ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren!” Sal 27,14.

”Bi på Herren!” (Gml. overs.)

Det var nok ikke lett for den livlige og impulsive David å vente. Ikke underlig at han både i begynnelsen og slutten av setningen minner seg selv om dette.

Underkategorier