Av Eivind Flå

Salme 138,8: ”Herren vil fullføre sin gjerning for meg.”

Jer 7,8: ”Se, dere fester lit til løgnaktige ord – til ingen nytte.”

I mai 2013 besøkte jeg Roma. Blant attraksjonene jeg opplevde, var Lateran-palasset og Lateran-kirken. Som nærmeste nabo til denne Romas domkirke finner du ”Scala Santa”, eller ”de hellige trapper”. I følge tradisjonen kommer disse 28 berømte trappetrinnene opprinnelig fra Antoniaborgen i Jerusalem.

Av Kurt Urhaug

Luk 7,36-50

Simon hadde invitert Jesus hjem til middag. Simon var fariseer og fremstod som datidens respekterte religiøse menneske. Ytre sett var de komplette mennesker med faste to ganger i uken og ga tiende av sin inntekt. Fariseerne var opptatt med seg selv og for å imponere andre. Derfor var det viktig med å ha status og de rette titler. Simon var en av dem som var opptatt med loven og tradisjoner. En gang ble Jesus og disiplene kritisert for ikke å ha vasket hendene sine. Fariseerne la planer om å drepe Jesus, fange ham i ord, ba om tegn, kalte ham løgner, osv.

Det var Aser, en av Israels tolv stammer som fikk dette løftet. Aser fikk tildelt den nordlige delen av Israel med grenser til Middelhavet. Det er noe profetisk over det som blir sagt til Aser i 5Mos 33. I dag vet vi at det tredje store oljefunn som er gjort i verden, har Israel funnet utenfor kyststripen av Haifa.

Du kan, som Aser, dyppe foten din i olje. Det vil være en velsignet vandring med et levende håp!

Det er mange ganger spørsmålet er blitt stilt: Låste du døren? Er bilen eller hytten låst? Hvorfor er det så viktig med å låse? Det har noe med trygghet, og vi ønsker å ta vare på de verdier vi har. Låsene kan være forskjellige. Noen er kompliserte og avanserte. Bak slike dører er det ofte uerstattelige verdier som blir oppbevart.

Ingen bok er meg så kjær, som min moders bibel er,

hennar tårer, hennar merker går ei ut.

han er sliten, gammel no,

men eg minnast vel kor ho

tok meg varmt på fanget sitt og bad til Gud.

Kor:

Gamle bok, kjære bok,

du meg minner om det dyre soningsblod.

Meire kjær fra år til år

blir du med kvar helst eg går

på den tronge veg som opp til himlen når.

 

 

Underkategorier