av Edvard Fossstier

Gamle stier er kjente stier. Veier som har vært brukt i generasjoner. Som er funnet å være trygge og velprøvde å gå. Stier som fører en trygt til målet.

Bibelen taler om gamle stier. I Jeremias 6. 16 heter det; ”Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den”. Også dette er ”stier” som generasjoner før oss har holdt seg til, - velprøvde og trygge. Disse skal vi spørre etter. Hvorfor? For at vi skal ”gå” dem. De fører til livet. ”Stiene” har forskjellige navn. Vi skal nevne noen av dem.

Av Johnn R.Hardang

 

Å Betlehem, du vesle by

Vi ser deg kvila der

Og over deg så stille dreg

Dei stjerners store hær

Men i dei mørke gater

Eit ævelys skin ned

Til deg no går dei tusen år

Sin lengsel etter fred

Slik skriver sangforfatteren Phillips Brooks det i sin julesalme fra 1859. Det er Betlehem han synger om, julens by framfor alle andre byer, både i Bibelen og i historien.

 

Konrad Landro ble hentet hjem til Gud den 28.nov 2015. En betydningsfull person i norsk vekkelseshistorie er gått bort.

Konrad Landro ble født 24.12.1921 på Landro på Sotra. Han vokste opp i en god kristen heim og kjente tidlig kallet fra Gud. Men først som 19-åring ble det alvor, og da ble han radikalt omvendt.

Han tok handelsskoleeksamen og gikk vinteren 1942/43 på Bibelskolen til DVI. Konrad Landro hadde gode musikalske evner og god sangstemme. Han ble kalt til ungdomsarbeider i DVI, hvor han var ansatt i 27 år. Med sin klare Kristus-forkynnelse, sine gode evangeliske sanger med eget trekkspill-akkompagnement, fikk han stå i mange vekkelser rundt om i landet.

Av Eivind Flå

Juleevangeliet innledes med: ”Og det skjedde i de dager.” I Vulgata (den latinske oversettelsen av NT) lyder det: ”Factum est autem in diebus illis”. Her tydeliggjøres at inkarnasjonen (det at Gud ble menneske) er et faktum og en historisk begivenhet. Det dreier seg om faktiske hendelser. At Jesus ble født i Betlehem, er Guds svar på vårt behov for frelse. Det barnet som ble født i Betlehem, og lagt i en krybbe, ble gitt til soning for våre synder på Golgata kors.

 

Av Sigmund Måge

Advent er avledet av «adventus Domini», som betyr «Herrens komme», og er som kjent tiden for de siste fire ukene før jul.

Underkategorier