Av Kurt Urhaughaust

Hadde Paulus det travelt, eller fikk han ikke plass i bagasjen siden ha la kappen sin igjen hos Karpus i Troas? Hva har vinteren å si oss i Bibelen?

Det er fortsatt mange steder en vinterlig drakt over landet vårt. Vi bor i et land og kontinent hvor vi har alle fire årstider. Både tider, dager, døgn og årstider er ordning av Skaperen: «Du fastsatte alle jordens grenser. Sommer og vinter – du har dannet dem.» Sal 74,17.

Da Jesus feiret tempelvielsens fest (Hanukka, desember mnd) var det vinterlige temperaturer i Jerusalem (Joh 10,22). Mange steder i Israel står nå mandeltreet i blomst. Det er det første vårtegnet i landet.

 

Hezekiahs TunnelKong Hikia er en av de store og gudfryktige konger i Juda og Jerusalem. Han var konge i 29 år fra 727 til 698 f.Kr.

Hiskia knuste kobberslangen som Moses i sin tid hadde laget. Kobberslangen var blitt gjenstand for tilbedelse og tok fokus bort fra Israels Gud.

I Jerusalem går den drøye 500 m lange Hiskia tunnelen. Tunnelen førte vann inn i Jerusalem.

«Det som ellers er å fortelle om Hiskia og om alle hans store gjerninger, og hvordan han laget dammen og vannledningen og førte vannet inn i byen, det er skrevet i Judas kongers krønike.» 2Kong 20,20.

Er en i Jerusalem bør en ta turen og vandre i Hiskia tunnelen. Her kommer en tett på Bibelfortellingene.

Shofar-to«Våkn opp, harpe og sitar! Jeg vil vekke morgenrøden.» Sal 108,3.

Israels historie gir oss mange eksempler på sangere, instrumenter og musikk.

Det var en viktig rolle i tilbedelsen av Israels Gud.

Da jødene ble utfridd fra trællekårene i Egypt og hadde krysset gjennom Rødehavet, spilte Mirijam på tamburiner, sang og danset.

David organiserte på tusenvis av musikere som en del av tilbedelsen i tabernaklet.

«Fire tusen skal lovsynge Herren til de instrumentene jeg har laget til lovsangen.» 1Krøn 23,5.

 

Av Eivind FlåHjelpesteinen

1 Sam 7,12: ”Samuel tok en stein og satte den mellom Mispa og Sen. Denne steinen kalte han Eben-Eser (betyr: hjelpestein) og sa: Hittil har Herren hjulpet oss.”

1 Sam 12,20.23: ”Da sa Samuel til folket: Frykt ikke! Dere har gjort alt dette onde. Men forlat nå bare ikke Herren! Tjen Herren av hele deres hjerte! … Det være langt fra meg å synde mot Herren ved å holde opp med å be for dere. Jeg vil lære dere den gode og rette veien.”

Gud er en bønnhørende Gud. I Jes 59,1 står det: ”Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre.” Trygve Bjerkreim har rett i sin beskrivelse: ”Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud: kall på meg, og du hjelpen skal få!”

Av Jan Veibypaulus i fengsel

"For for meg er livet Kristus og døden en vinning." Fil 1,21.

Filipperbrevet ble skrevet under Paulus` første fangenskap i Roma. Selv om hans frihet på denne måten ble begrenset, tjente han likefullt Herren.

De ytre omstendigheter tok ikke motet fra ham. Han var så hjertefrelst og løst fra de jordiske forhold, at alt som hendte måtte tjene Guds sak.

I denne tiden skrev han 4 brev inspirert av den Hellige Ånd. Paulus var ingen forbryter, men fange for Kristi skyld. Hans fengselsopphold førte til at mange som ellers ikke ville ha hørt evangeliet, nå fikk høre det. Og hans innflytelse i fengslet vil kun evigheten åpenbare.

Underkategorier