jesus p eselfolenav Jørn Nilsen

Av eselet kan vi få åndelig lærdom.  Det er både et ydmykt og utholdende dyr. 

En særlig oppbyggelig lærdom er beretningen i Mt. 21,1-11 om inntoget i Jerusalem med vår Frelser ridende på et esel.  Dette ydmyke arbeidsdyret har kun denne ene oppgaven, nemlig å bære Jesus frem og selv tre i bakgrunnen!

Dette er også vårt kall, nemlig ikke å forkynne oss selv, men Ham.  "For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere for Jesu skyld!"  (2. Kor. 4,5).

Arne Helseth-Dyrseth. Evangelisten 15.mars 1982.

tom grav «Men han sier til dem: Frykt ikke! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er oppstått, han er ikke her! Se, der er stedet hvor de la ham.»(Mark 16,6)

Kristi legemlige oppstandelse er et historisk faktum. De fire beretninger som foreligger i det Nye Testamentet om denne begivenheten, bærer et ekthets, sannhets og troverdighetspreg som vi neppe vil finne sidestykke til i noe annet historisk dokument.

Apostlene hadde sett ham, talt med ham og blitt tilbudt å ta og føle på hans legeme etter oppstandelsen. Derfor kunne hverken lidelse, tortur eller trusler om en grufull og avskyelig død fravriste dem troen på den oppstandne og herliggjorte frelser. De valgte heller å dø den mest pinefulle død enn å fornekte det de hadde vært øynevitner til.

Av Henny KvilhaugsvikNebbkval

 

Seier du det ofte? Det gjer eg. «Sjå der, gravemaskin!» «Sjå, svaner!» seier eg til barnebarna. Eller, «Sjå den store båten!»

Veit du kva eg såg i sjøen for nokre år sidan? Ein nebbkval!

«Sjå, der er han»!

Vi filma og tok biletet! Var her lenge.

Favorittplassen var attmed ei blåse eg såg frå kjøkkenvindauga. Låg der og duppa då eg åt frukost. Akkurat som om han sa god morgon!

av Didrik Andersen     Tomt kors i soloppgang                                      

Langfredagsbetrakning

Jesu Kristi død er nevnt mer en 175 ganger i Det Nye Testamentet.

Det er hjørnestenen i den kristne tro og lære.

Sigmund Måge

crosslightDa sa jeg: Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt blant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud. Jes. 6, 5.

Hva var det som forårsaket at Jesaja fikk slik en stor syndserkjennelse? Ingen ting tyder på at han var verre enn andre. Snarere tvertimot! Jesaja var nok en besteborger som gjorde rett og skjell for seg i sitt forhold både til Gud og mennesker.

Underkategorier