Israel nasjonale symbol

Den syvarmede lysestaken med to oljetre på begge sider, er Israels nasjonale symbol.

Symbolet er knyttet sentralt til Israels historie og er fundamentert til Bibelen.

Det er Israels Gud som har gitt dette nasjonale merke. «Hva ser du? Jeg svarte: Jeg ser en lysestake som er helt igjennom av gull. På toppen har den et oljekar, og den har sju lamper med sju rør til hver av lampene som er på den. Og to oljetrær står ved siden av den, ett på høyre og ett på venstre side av oljekaret.» Sak 4,2-3.

Av Borgvald Birkeland

WHOemblem

New Age er en verdenomspennende bevegelse som vil gjøre det vanskelig for Guds menighet i endetiden.

Deres plan er en ny verdensorden, en ny verdensregjering, og en ny verdensreligion. New Age vokser meget hurtig i mange land i verden, mest i Europa og Amerika, men vi hører lite forkynt om deres ideologi i Norge.

I Tyskland mener man det er langt over en halv million New Agere. I England er det like mange, og i USA kan det være over en million. Også i Israel er denne villfarende «religion» utbredt med nærmere 200.000. New Age viser til en statsleder (Lord Maytreja) snart skal komme som deres redningsmann for en ny verdensorden. Denne mannen kan bli Antikrist som en gang vil oppstå i Europa, mener to kristne forfattere i USA. New Age mener menneskeheten står i dag på terskelen til en ny tid Vannmannens tidsalder, “Den nye tidsalder”.

av Jørn Nielsencross over the earth

"Jesus lever, graven brast! Han stod opp med guddoms velde" synger vi så frydefullt i både Norge og Danmark, men hva betyr Hans oppstandelse for mitt personlige kristenliv?

Den apostoliske lære har mye å si om dette. Den forkynner at Hans død er min død med Ham, Hans begravelse er min begravelse med Ham, ogHans oppstandelse er min oppstandelse med Ham.

En grundig undervisning om dette bør ikke utelates i forkynnelsen som apostelen Paulus kaller "den læreform" (Rom. 6,17) eller som det heter i en engelsk oversettelse: "den standard undervisning.» Men en slik bibelundervisning er i dag ikke alltid standard.

av Edvard FossTilflukt hos Jesus

Svenske-Nilson ble han kalt, den svenske predikant og sangforfatteren Anders Nilson fra Ostraby sogn i Skåne. På slutten av 1800 tallet reiste han i flere år i Telemarksbygdene og forkynte Guds ord. Her virket han til stor velsignelse, og mange ble omvendt gjennom hans forkynnelse. Også gjennom sangene sine fikk han bety mye for mange.

En av disse sangene han har skrevet, er den vi finner på nr. 352 i sangboken vår. Første verset lyder slik:

«Jeg tilflukt hos Jesus har funnet, en tilflukt i gled og sorg

For meg har han kjempet og vunnet, forsoningen er nå min borg.

Der finner jeg redning i nøden, hvor ille det har gått.

Ja, hvile og trygghet i døden, for straffen har Jesus utstått»

Om vi i et leksikon slår opp på ordet «tilflukt» vil vi finne følgende forklaring: En person eller et sted man kan flykte til for å finne ly og vern.

Av Ivar Gjerdi

Etter oppstadnelsen -Genesaterssjøen

«Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen.

Det gikk slik til:Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der.Simon Peter sier til de andre: «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten.

Men den natten fikk de ingenting.» (Les Joh. 21, 1-14).

Underkategorier