Av Sigmund Måge

Den Heilage Ande kjem

Pinse eller Pentekoste Hemera betyr som kjent «den femtiende» eller femti dager etter påske. I Moseloven (4.Mosebok 28, 26) kalles pinsen for «førstegrødens dag» og «ukenes høytid». Man feiret innhøstningen av førstegrøden og erindret avslutningen på den førtiårige ørkenvandringen.

Akkurat dette med førstegrøden korresponderer helt med den nytestamentlige pinse. Her ble Den hellige ånd utøst og Menigheten ble dannet idet tre tusen sjeler ble frelst. Alt dette kunne skje fordi den endelige og ultimate påske – Kristi offer på Golgata – nå var en realitet. Kristus hadde sonet all verdens synd.

Steinar Handeland

Kan noen tenke seg den norske frihetsarven uten 17. mai og demokrati? Kan du se for seg Norge uten barnetogene 17. mai? Hva har vi utover landet med kristne skoler og barnehager i 17. mai togene, søndagsskole- og bedehusfanene?

Tradisjonen mange steder er familiemøter på bedehusene 17. mai, eller gudstjenester med flagg og nasjonalsanger, kor og solister som gir Gud takken for et vidunderlig land!

Vi taler med glede om demokrati og grunnloven fra Eidsvoll 1814, om nasjonalstaten Norge i 1905 og frihetsdagen 8. mai 1945 da Norge ble fritt etter nazioverfallet. Verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, tankefrihet og personlige valgfrihet i et demokrati, vil vi alle skal ha i Norge!

Andaktene "For liten og stor" blir radiosendingerHenny i studio

Henny Kvilhaugsvik er tilsett som kontorsekretær ved Bladet Evangelisten. Hun har faste kontordager tirsdag og torsdag. Tidligere har hun deltatt på Evangelistens bibelkonferanse som andaktsholder for de minste barna.

Rundt en 30 stk andakter ble skrevet fast i Bladet Evangelisten fra 2013- 2015. I tillegg er det også blitt artikler i Evangelistens julehefte fra Henny! Tilbakemeldingen på artiklene har vært gode og mange!

Vi gleder oss over de nå blir tilrettelagt for radio og produsert av Bladet Evangelisten i samarbeid med P7 Kristen Riksradio.

norsk flagg med bjrkDette vakre og vide og veldige land!

I den vaknande vår og i hausten sin brand,

i den sollyse sumar, i vinterens famn

vil me takka for landet, og kviskrar eit namn.

 

Dette namnet er NOREG,- det syng i vår barm.

Me det minnest, og hugen vert underleg varm.

Me ser fjellheimen vill, me ser skogbygdi still,

i den frostklåre vinter, i vårdagen mild.

 

Her hev Skaparen ødsla so rikt og so raust,

her er skiftande formar i vest og i aust.

Her er storlagde syner i nord og i sud.

Jotunheimar og Trolltindar høglovar Gud.

 

Flagg HatikvaMai måneden er tiden hvor vi ofte synger våre nasjonal sanger. Dette gjøres også nå i Israel. Hatikvah, håpet, er navnet på den Israelske nasjonale sangen. Israels selvstendighetsdagen, yom haatzmaut, starter onsdag kveld den 11. mai 2016. Feiringen pågår til torsdag kveld den 12 mai.

Underkategorier