Finnmarks-reportasje

Bladet Evangelisten har gjennom årene hatt flere turer til Finnmark og arrangert møter og samlinger. Det har vært egne talere og sangere med,- til berikelse og oppbyggelse!

Den siste uken i mai var undertegnede invitert til Kirkenes og Vadsø. Som førstereisegutt til Finnmark var dette en opplevelse!

Predikanten har verdens beste oppgave! En får reise rundt og oppleve nye steder og sett seg rundt i mange bygder og byer! En møter alltid kjekke og gode mennesker! Sammen får vi dele vitnesbyrdet, fellesskapet og Guds ord. Kan det tenkes noe større oppgave?

Jerikos murerRundt omkring i Israel er en hele tiden på kjente og ukjente bibelske steder. Det er rikt å reise i landet med Bibelen som guide.

I Judea og Samaria er det et sted som heter Lovprisningsdalen. Navnet kommer fra kong Josafat. «Den fjerde dagen samlet de seg i Lovprisningsdalen. Der lovet de Herren. Derfor heter dette stedet Lovprisningsdalen den dag i dag.» 2Krøn 20,26.

Moabittene gikk til krig mot Israel. Kongen i Juda, Josafat blir redd! Med sitt engstende hjerte roper han til Herren. Situasjonen bringer hele folket i bønn! Når saken blir lagt i Guds hand, så er det ikke lenger folket sitt ansvar, men Guds ansvar. «Da har Han det i sine hender tatt,» synger sangeren!

av Kjell Furnes

kong salomo

Den oppmerksomme bibellesar vil legge merke til at Jesus Kristus under sitt jordeliv tok i bruk mange slags virkemidler for å synleggjere si gjerning og kallsoppgåve. Det gjekk på teikn – under helbredelse – naturfenomen - forbilder og motbilder. Ikkje minst nytta han forordninger og personer i GT i si forkynning. Men det skulle skje større ting enn dette. .

Ein dag då dei skriftlærde og fariserarane bad om eit teikn nytta han høve å trekkje fram Jonas i storfisken – Jonas i Ninive og dronninga av Saba. (Matt. 12,39 – 42) Her er det då at han mest forskrekkar tilhøyrarane: «og sjå, her er meir enn Salomo»

Var det noko dei skriftlærde kjende til så var det Kong Salomo si tid som konge. Hans 40-årige kongetid var ei glanstid i Israel. Landets areal var på det største som historia kan stadfeste. Grensene låg opp til det som Gud i si pakt med Abraham fastsette i 1. Mos. 15,18. Ei konsolideringstid av velstand – og ikkje minst: Det var fredstid.

Av Borgvald BirkelandBibel solnedgang

Verden og den kristne menighet er snart inne i avslutningen av nådens tids – alder.

Det profetiske Ord kan i denne tid oppfylles på en måte som vi ikke har sett maken til.

Herrens vredes-dom vil eksekveres over Israels nabofolk på grunn av mangeårig islamistisk hat, kriger, terror og eldgammelt fiendskap til Israel. Det sier profetien i Asaf salme oss noe om.

Bibel og tom krukkev/Johnn R. Hardang

På Sørlandet bodde for en tid siden et gudfryktig ektepar med en stor barneflokk. Det var ikke alltid lett for dem å få pengene til å strekke til, men aldri led de heller nød.

En dag, fortelles det, sto mor og skrapte smørkrukken. Det var ikke mer igjen. Smågutter sto og så på henne:

- Du mor, nå kommer snart Gud, for jeg hører du skraper bunnen.

Underkategorier