Av Borgvald BirkelandBibel solnedgang

Verden og den kristne menighet er snart inne i avslutningen av nådens tids – alder.

Det profetiske Ord kan i denne tid oppfylles på en måte som vi ikke har sett maken til.

Herrens vredes-dom vil eksekveres over Israels nabofolk på grunn av mangeårig islamistisk hat, kriger, terror og eldgammelt fiendskap til Israel. Det sier profetien i Asaf salme oss noe om.

av Kjell Furnes

kong salomo

Den oppmerksomme bibellesar vil legge merke til at Jesus Kristus under sitt jordeliv tok i bruk mange slags virkemidler for å synleggjere si gjerning og kallsoppgåve. Det gjekk på teikn – under helbredelse – naturfenomen - forbilder og motbilder. Ikkje minst nytta han forordninger og personer i GT i si forkynning. Men det skulle skje større ting enn dette. .

Ein dag då dei skriftlærde og fariserarane bad om eit teikn nytta han høve å trekkje fram Jonas i storfisken – Jonas i Ninive og dronninga av Saba. (Matt. 12,39 – 42) Her er det då at han mest forskrekkar tilhøyrarane: «og sjå, her er meir enn Salomo»

Var det noko dei skriftlærde kjende til så var det Kong Salomo si tid som konge. Hans 40-årige kongetid var ei glanstid i Israel. Landets areal var på det største som historia kan stadfeste. Grensene låg opp til det som Gud i si pakt med Abraham fastsette i 1. Mos. 15,18. Ei konsolideringstid av velstand – og ikkje minst: Det var fredstid.

v/ John Roger Nesje

john roger nesje

17. mai er nettopp feiret i Norge. Jeg setter pris på denne dagen. Vi feirer friheten og grunnloven vår.

Jeg er glad for at noen forsvarte landet vårt mot angrep i 1940-45. Jeg er glad for friheten vi har og jeg er glad for de verdier grunnloven vår er bygget på. Her hører jeg til. Her er jeg hjemme. Likevel er ikke Norge mitt virkelige hjemland.

Bibelen lærer oss i hovedsak om to hjemland. Israel og Himmelen. Noen har sitt hjemland i Israel og noen har sitt hjemland i Himmelen.

Bibel og tom krukkev/Johnn R. Hardang

På Sørlandet bodde for en tid siden et gudfryktig ektepar med en stor barneflokk. Det var ikke alltid lett for dem å få pengene til å strekke til, men aldri led de heller nød.

En dag, fortelles det, sto mor og skrapte smørkrukken. Det var ikke mer igjen. Smågutter sto og så på henne:

- Du mor, nå kommer snart Gud, for jeg hører du skraper bunnen.

av Stig Andreasson

Bibel kveldssol

Den okkulte bølge – et endetidstegn.

« Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer », skriver Paulus i 1 Tim.4 :1.

Noen vil kanskje med all rett bemerke, at forførende og demoninspirert religiøsitet alltid har forekommet innenfor hedenske religioner og blant mennesker som ikke har kjennskap til evangeliet.

Men legg merke til at i denne bibelteksten omtales den demoninspirerte forførelsen som en følge av et frafall fra troen. I dag er det dessverre mange bekjennende kristne som, uten å forstå det, er påvirket av forskjellige former for nyåndelighet med okkult bakgrunn, også kalt ”New Age”.

Underkategorier