vsteprest ved paktkistaavKurt Urhaug

 

Soningsdagen er en av de store markeringer i Israel denne høsten. Det skjer hvert år på den 10. dagen i den sjuende måneden. Løvhyttefesten er den femtende dagen.

 

Soningsdagen blir også kalt for Jomkippur. Mange minnes Jomkippur krigen. Egypt og Syria angrep Israel om ettermiddagen. Jødene hadde da fastet nesten et helt døgn.

 

Helligdommen

Soningsdagen er en av de alvorligste høytider i Israel. Det gjelder nasjonens rette forhold til Gud.

 

I dag har jødene ingen prest eller tempel, men de samles ved Vestmuren og har faste.

 

Det gjelder folkets synd.”Den dag skal dere ikke gjøre noe arbeid, for det er en soningsdag. Da skal det gjøres soning for dere, for Herrens, deres Guds åsyn.” 3Mos 23,28.

Av Kurt UrhaugKlagemuren i Jerusalem. Lvhyttefesten

 

Israel står nå fremfor mange merkedager. Det er Herrens høytider. Mange av jødene er kommet tilbake til Israel, og de tar del i feiringen av høytidene.

 

Dette er et tegn i tiden som forteller at vi er kommet langt inn i endetiden. Jesu komme for å hente menigheten kan skje når tid som helst.

 

Basunhøytiden og bortrykkelsen
Basunhøytiden starter i år søndag kveld 2.oktober. Jødene markerer også da et nytt år.«Rosh Hashana» betyr: Årets hode. Det betyr nyttår! Den blir markert på den første dag i den 7. mnd.

 

I Israel feires to nyttår. Den ene har et religiøst innhold med utgangen fra Egypt. «Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere.» 2Mos 12,2. Den mer kommersielle nyttår feires nå ved basunhøytiden!

av Edvard Foss

Bibel kaffi og korsvindu Det var møte på et av bedehusene i Setesdal. Denne flotte dalen som slynger seg fra Kristiansand opp mot Hovden. Ånon spilte gitar og ledet allsangen.

 

En av sangene som ble sunget denne kvelden, var Jesper Krogedal sin kjente sang »Kor stort min Gud at eg ditt barn får vera». I avslutningen av første verset finner vi som kjent følgende strofe «..det alt er ferdig eg skal inkje gjera...». Men Ånon kom i farten til å synge feil. Han sang slik: «Det er alt ferdig, eg skal inkje gjera...» To små ord som byttet plass ble til en velsignet bibelsk sannhet.

 

v/Gordon TobiassenTimegalss Bibel og lys

 

Når vi ser på utviklingen som har vært de siste år, bør enhver som kjenner sin Bibel forstå at det er høy profetiske tider vi opplever i dag.

 

De profetiske tegn er mange, alt fra Israel og Midtøsten, krig, hunger, jordskjelv, opprør, militære og tekniske tegn til de etiske og moralske tegn. Dette ser vi og kan ikke lukke øynene for det som skjer.

Ser vi tilbake på 11. september 2001 og det som rammet USA, hvor det ble forløst en ånd av hat, lovløshet, og kulde over verden, på en måte som det vel nesten aldri noen gang har skjedd før.

 

Det var ikke bare Amerika som ble rystet, hele verden var i sjokk over den terror og råskap som rammet verdens supermakt.

av Kurt Urhaugregnbuen

 

Gud taler i hverdagen vår på mange måter.

 

Ofte taler han med regnbuens syv farger. Fargene er rød ytterst, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett innerst.

 

Dette er regnbuens farger, og de følger alltid denne rekkefølgen. Når sollyset treffer regndråpen, opptrer dråpen som et prisme som bryter og sprer lyset i syv ulike farger.

Underkategorier