Av Jan Veiby

"Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg - lik brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden, som pryder seg med sine smykker."

Jes 61,10.

Klær brukes til å dekke kroppen med. I Bibelen er klær ofte et bilde på rettferdighet. Både vår egen rettferdighet og Guds rettferdighet.

Da Adam og Eva var skapt, leser vi i 1Mos 2,25: "De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke."

Av Sigmund Måge

Alle evangeliene forteller om kvinnene som kom til graven: ”mens det ennå var mørkt” (Joh 20,1) – ”da solen gikk opp”(Mark 16,2) – ”lysnet mot dag” (Matt 28,1)– ”tidlig i dagningen” (Luk 24,1). ”Hvorfor søker dere den levende blant de døde. Han er ikke her, han er oppstått.” (Luk 24,5)

Av Konrad Landro

Dette er påskens budskap i en sum: Jesus – stedfortrederen – i mitt sted.

Jesu død

Jesus kom til verden for å dø. Denne sannhet bør gå mer og mer inn i vår bevissthet. Hvis Jesus kom til jorden for å leve, da hadde han vært her fremdeles. Eller – hvem skulle kunne ta hans liv?

Av Lars Lid

Det har lydt i århundrer, det lyder i dag og skal lyde i all evighet. Dette at Jesus sto opp må ikke bare være en tom teori, men en kjensgjerning i vårt liv. Det er av betydning å stanse ved noen sikre bevis for at Jesus brøt gravens lenker og bånd.

Av Johannes Daasvand

”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klages ord. Min Gud! Jeg roper om dagen, og du svarer ikke – og om natten, jeg tier ikke… Jeg er en orm og ikke et menneske, jeg er til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet: Sett din vei i Herrens hånd! La ham redde ham! Han skal utfri ham siden han har behag i ham.” Salme 22,2-9.