av Jan VeibyJesus Guds lam

 

"og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved hans blod på korset, - ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene" Kol. 1,20.

 

Paulus maler Kristus for oss i dette brevet. Vi ser hans storhet og herlighet. Både når det gjelder skaperverket og frelsesverket. Det hele når sitt høydepunkt i Jesu blodige død på Golgata kors.

 

Kristus er stor som Skaper (kap. 1,15-17), men han er enda større som Forløser (kap. 1,18-20).For å skape kunne han bare si et ord. Og så skjedde det.

 

Men for å bringe frelse måtte det noe mere til. Et offer måtte til. Gud selv steg ned til oss. Ble menneske i Kristus Jesus. For å gå korsets og lidelsens vei. Bare slik kunne han skape fred og bringe forlik mellom Gud og mennesker. Han sonet for menneskeslektens samlede syndeskyld ved å ofre seg som stedfortreder på Golgata.

Av Kurt Urhaug

 

Duen

I Bibelen er mange fuglearter omtalt. En av de første arter som er nevnt, er duen! Jesus sier: «Se på fuglene under himmelen!». (Mt 6,26)

 

Duen har mange egenskaper. Den ene er orienteringsevnen. Duen har GPS. Den kan fort orientere seg hvor de ulike himmelretninger er.

 

Hjemmet

Duen er alltid opptatt med hjemmet sitt og er alltid tett på der den bor. Blir duen fjernet fra sitt hjem, finner den alltid hjem igjen. Den avslutter ikke reisen før den er kommet hjem. Vi leser i fortellingen om Noah at han slippet en due løs fra arken. Det gikk ikke lang tid før den kom tilbake til der den hørte hjemme.

 

På samme måten forteller duen oss mennesker hva som er vårt rette hjem. Det er unormalt å leve uten Jesus. Et ulykkelig liv er borte fra Skaperen, Frelseren og verdens beste venn. Mange ting kan føre menneske bort fra Jesus. Men se på hva duen gjør når den er kommet bort fra sitt hjem? Den vet retningen og kommer tilbake. Duen forteller oss en viktig sannhet. Salmisten sier det slik og vitner om Herren. «Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.» Sal 73,23.

av Steinar HandelandTornekrone og nagler

 

På sine gamle dager fant min far stor trøst i de bibelske løfter: "Han døde FOR meg! Han oppstod til MIN rettferdiggjørelse." Det holder for Gud hva Jesus har gjort for meg i forsoningen på korset! (2.Kor.5 og Rom. 4.) Skyldbrevet MITT ER utslettet med Jesu blod! Han gjorde det FOR meg!

 

Nylig leste jeg i en lærebok for barn om hva kristendom stod for. Det var dessverre skrevet ut fra den katolske kirkes vinkel med alle sine sakrament. Noe av det som var forklart der, syntes jeg var riktig ille, bare hør hva det står i boken: «Tomas sa han først ville tro på at Jesus hadde stått opp fra de døde, hvis han fikk berøre sårene fra naglene og sverdet som til slutt drepte han.» Sitat slutt.

 

Dette er jo ren vranglære, for det sier for det første at Jesus ble stukket i hjel, og for det andre at han ble drept med et sverd? Dette er å fortelle eventyr. For hele Skriften sier som Johannes vitnet: kap.19, 32 - 37: "Stridsmennene kom da og brøt benene på den første og på den andre som var korsfestet sammen med ham, men da de kom til Jesus og så at han allerede var død, brøt de ikke hans ben, men en av stridsmennene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. For dette skjedde for at Skriften skulle oppfylles: Intet ben skal brytes på ham. Og atter sier et annet skriftord: De skal se på ham som de har gjennom- borret."

AntikristAv Knut Jensen

 

Og jeg så - og se: En hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han drog ut med seier og for å seire.” Åp. 6,2.

 

 

Kristus og Antikrist.

I hele menighetens historie har oppmerksomheten rundt Antikrist hatt sin plass. Helt fra de første kirkefedrene som talte om ham og fram til vår egen tid, om mannen som vil utforde Jesus Messias om verdensherredømme! (2.Tess.2,3-4). Han vil ha framgang med sine planer for en kortere periode før rettferdigheten innhenter ham, og verden går inn i en ny tidsalder. (Amos.9,8-15.Ap.gj.15,13-18).

 

Vi ser først på noen av forskjellene:

- Kristus kom fra himmelen. (Joh.6,38). Antikrist kommer fra avgrunnen. (Åp.11,7).

- Kristus kom i sin Fars navn, Antikrist kommer i sitt eget navn. (Joh.5,43).

- Kristus kommer for å frelse. (Luk.19,10). Antikrist kommer for å ødelegge. (Dan.8,24).

- Kristus er den gode hyrde. (Joh.10,4-15). Antikrist er den dårlige hyrde. (Sak.11,16-17).

- Kristus er sannheten. (Joh.14,6). Antikrist er løgneren.(2.Tess.2,11).

av Konrad Landro

"Fra arkivet mars 2001"

 

Jesus fristesAt Jesus ble fristet av djevelen er åpenlyst.(Matt. 4, 1-11) Ja, han ble fristet i langt større grad enn noen andre.

 

Den lure djevel visste nok at Jesus var Guds Sønn. Likevel spurte han: Er du Guds Sønn? Nettopp dette forsterker fristelsen. Hvor fristende måtte det ikke være for Jesus å bevise både for djevelen og alle andre at han var Guds sønn, ved å gjøre «disse stener til brød»?

 

Det hadde ikke vært noen sak for han. Han kunne gjort så mye brød av «disse stener» at alt bakverk hadde vært overflødig for ettertiden. Men han gjorde det ikke. I stedet sa han noe som betyr langt mere enn en verden full av brød. «Menneskene lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn» (v 4). "Guds ord er levende og kraftig." Hebr 4,12. "Verden er kommet i stand ved Guds ord." (Hebr 11,3.) "Og han bærer alle ting ved sitt krafts ord."( Hebr 1,3). "Gjenfødelsen skjer ved Guds ord." (1 Pet 1, 3)

 

«Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte.»( Jer 15,16.) "Han holder oss i livet ved sitt ord." (Sal 119,50.)

Underkategorier