av Kurt Urhaug

s 2 bilde til duen

Det er i Bibelen vi får utfordringen:

«Spør himmelens fugler, de skal si deg det.» Job 12,7.

Duen er mange ganger omtalt i Bibelen. Den står som et forbilde på jødene som kommer hjem til Israel. «Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag?» Jes 60,8. På samme måte som duen alltid vender hjem, er i dag jødenes hjemkomst til fedrenes land. Duen forteller oss om oppfyllende profetier!

 

Duen er også et bilde på en kristen. Duen er en ren fugl. Den er ren fordi Bibelen sier det (3Mos 1,14). Det samme gjelder alle kristne. Vi får tro oss frelst fordi Guds Ord sier det (Joh 1,12).

Duen på alteret

Duen er tett på brennoffer-alteret. I ulike anledninger kunne Israelsfolket komme til presten i templet med en due til soning og renselse. Her ble duen lagt på alteret!

 

 

Av Sigmund Måges 1 bilde til artikkel av sigmund mge

 

«Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre , hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg».

Salme 130, 3-4.

Menneskehetens store problem er at vi alle er syndere. Vi blir født med en syndig natur, som vi har arvet fra Adam. Derfor synder vi mot Den Hellige Gud – både i «tanker, ord og gjerninger». Paulus er krystallklar når det gjelder spørsmålet om vår syndige tilstand. «alle har syndet og står uten ære for Gud» Rom. 3, 23.

 

 

Hvis ikke Gud hadde grepet inn, ville vi alle gå fortapt. Den lille Bibel – Johs, 3,16 er summen av Guds frelsesplan. «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv». Ved at Jesus døde i vårt sted, kan Gud tilgi oss syndene - når vi tror på Jesus. Det vil si at vi kommer til Jesus eller mottar Jesus som vår frelser.

 

 


 

dueneBibelen er først og fremst et frelsesdokument, men boken tar frem mange temaer!

 

Duen er en av de mange fuglearter vi leser om i bibelen. Det er mange fortellinger hvor duen er omtalt og er til stede.

 

«Spør himmelens fugler, de skal si deg det.» Job 12,7.

 

Bibelen omtaler duen som en ren fugl. Den kunne bli tatt med inn i templet og lagt på alteret.

 

«Dersom hans offer til Herren er et brennoffer av fugler, så skal han ta sitt offer enten av turtelduer eller av dueunger.» 3M 1,14.

av Edvard FossKors bru

 

Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham Mal.3,18

 

Det skjedde på et bedehusmøte i en Sørlandsbygd for en del tiår siden. Den særmerkte forkynneren Severin Tobiassen fra Birkenes i Aust Agder hadde talt Guds ord.

 

Etter at møtet er slutt kommer en ung jente fram til ham, hun er i åndelig nød. « Jeg er så redd jeg har mistet Jesus» sier hun. «Det skal vi nok få klarhet i « svarer Severin. «Selg meg Jesus, jeg gir deg tretti sølvpenger slik Judas fikk, så er du kvitt ham og slipper å lure mere», Underlig sjelesorg. Men den unge jenten ser på forkynneren og sier bestemt: «Det kan jeg ikke, for jeg kan ikke være Jesus foruten!» «Da blir dere nok på hjemvei sammen i kveld dere to» svarer Severin «for han kan heller ikke være deg foruten»

 

Er det noen forskjellen på en kristen og en ikke kristen? Svært lite vil gjerne noen svare. De går jo likt kledd, har de samme jobbene, deltar på mange av de samme fritidsaktivitetene og så videre. Men bibelen sier noe annet, der er en stor forskjell.

Jesu brud inkl. korsav Peder Almedal

 

«For eg går bort for å gjere i stand ein stad åt dykk!» Joh 14,2

 

Eit av dei sentrale bodskap i den kristne trua handlar om himmelhåpet. Ein dag skal alt bli så mykje betre. Ja, fullkome. Bodskapet om ein utgong av livet som fører den truande til det herlegaste av alle land, til evig glede, evig fred og der synd, smerte, tårer og død er borte.

 

Forlova

Jødiske bryllupsskikkar fortel oss at brudgomen tok initiativet. Han forhandla med far til den unge jenta om prisen for å få henne til brud. Når brudgomen hadde betalt prisen, var pakta etablert. Med visse rituale skulle ho vise at ho godtok dette, og frå då var bruda erklært som oppteken.

 

I eit anna flott bilde ser vi at det blir sendt ein tenar. Abraham sender sin tenar for å finne brud til Isak. Slik har også Gud Fader sendt ut Den Heilage Ande for å vinne ei brud for Guds son. Den som lar seg overbevise av Guds Ande blir trulova med Kristus.

 

Når ekteskapskontrakta var underskreven drog brudgommen sin veg med desse orda: ”Eg går bort for å gjere i stand ein stad”.

 

Underkategorier