Den 15. november var det igjen klart for hjelpesendingstur til Russland. Alvhild og Steinar Harila var som vanlig reiseledere.

Av Johnn R. Hardang

I Galaterbrevet i Bibelen skriver Paulus disse ordene:

”Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.”

”La oss derfor, mens vi ennå har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.”

I løpet av to vers bruker han de samme ordene to ganger: La oss gjøre det gode! Opprinnelig skrev Paulus dette til kristne mennesker i Tyrkia. I dag gjelder ordene slike som deg og meg: La oss gjøre det gode!

Jeg syns det er så bra at disse ordene står i Galaterbrevet i Bibelen. Det kristne frihetsbrevet! Det sier oss noe om hvor viktig denne formaningen er. Hovedsaken i Galaterbrevet er selvsagt ikke hva du og jeg skal gjøre, men hva Jesus har gjort.

Av Kurt Urhaug

Jesus var ikke invitert eller bedt om å komme, likevel kom han! Det var ingen velkomstkomité eller andre der på Betlehemsmarkene som ønsket Frelseren velkommen! Historiens største vendepunkt skjer når Jesus ble født i Betlehem.

Hvor var du når Jesus ble født? Du var i Guds tanke og hjerte! Det er din sak det gjelder! Verdenshistorien har aldri vært den samme etter denne begivenheten! “…på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.” Luk 1,78f.

Av Eivind Flå

Luk 2,11: ”I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.”

For at Skriften skulle oppfylles, ble Maria og Josef ledet av Herren til Betlehem. Intet i Jesu liv var et resultat av tilfeldigheter. Alt var profetert på forhånd. Dette gjaldt også hans fødsel i Betlehem – Davids stad.

Av Konrad Landro

Jeg hadde gleden av å være sammen med ham noen ganger. Hver gang hadde jeg følelsen av at jeg var langt fra å ha den samme gnisten som han hadde. Det er et ordtak som heter ”Iver med skjønnsomhet”. Min skjønnsomhet var vel så stor at iveren kom langt i bakgrunnen. Slik følte jeg det. Han hadde lett for å komme i kontakt med folk, og ingen slapp unna spørsmålet: Er du frelst? Noen ble skikkelig irritert og sa: - Det har du ingenting med. Det må være en høyst privat sak.

Andre tok det mer med fatning. Men ingenting forstyrret hans frimodighet. Jeg syntes nok at han hadde litt for lite skjønnsomhet iblant. Men du verden hvor mange den mannen fikk lede til Jesus. Hans navn var Robert Karlsen.