Det er mange som er opptatt med sitt stjernetegn. Det har ofte stor omtale i aviser og tidsskrifter. Stjernene og universet har stor påvirkning av det som skjer på jorden. Det er tidevann, sol og regn, men det har ikke noe å gjøre med min hverdag eller fremtid.
Mitt stjernetegn er korset!

I forbindelse med flytting av kontoret fra Kristiansand til Bergen var vi delvis uten telefon og mail. Kanskje du sendte en mail som ikke kom frem? Prøv å sende den på nytt hvis du venter på svar.
Hilsen oss i Evangelisten

Det var ikke noe rom på herberge eller i noen private hjem i Betlehem. Den romerske folketellingen hadde skapt kø over alt. Josef og Maria var rådville. Påkjenningene ble ekstra store da Maria ventet barn. Stallen var et greit alternativ. Om ikke alt var rent og på stell, fikk en likevel ro og hvile.

Av Johnn R. Hardang

I 1 Tim 3,16 skriver Paulus disse ordene:
”Og det må alle bekjenne: Stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.” 1Tim 3,16.

Av Helge Gunnar Byrkjeland

Me er i adventstida. Advent tyder kome, og det er Jesu kome det er snakk om. Mange hundre år før Jesus vart fødd, profeterte Jesaja:
”For eit barn er oss født, ein son er oss gjeven. Herreveldet kviler på hans skulder, og han skal kallast med namnet Under, Rådgjevar, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.” Jes 9,6.