Jesus hadde sagt hvordan påsken i Jerusalem ville bli, - likevel var det vanskelig å tro at han hadde stått opp fra de døde. Det kom inn flere meldinger om at graven var tom. Maria Magdalena hadde pratet med Jesus. Peter og Johannes hadde vært ved graven. Da det var blitt kveld, samlet disiplene og noen andre venner seg. Plutselig kommer to karer fra Emmaus. De hadde pratet med Jesus på veien.

Av Jan Veiby

"Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg - lik brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden, som pryder seg med sine smykker."

Jes 61,10.

Klær brukes til å dekke kroppen med. I Bibelen er klær ofte et bilde på rettferdighet. Både vår egen rettferdighet og Guds rettferdighet.

Da Adam og Eva var skapt, leser vi i 1Mos 2,25: "De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke."

Av Lars Lid

Det har lydt i århundrer, det lyder i dag og skal lyde i all evighet. Dette at Jesus sto opp må ikke bare være en tom teori, men en kjensgjerning i vårt liv. Det er av betydning å stanse ved noen sikre bevis for at Jesus brøt gravens lenker og bånd.

Av Sigmund Måge

Alle evangeliene forteller om kvinnene som kom til graven: ”mens det ennå var mørkt” (Joh 20,1) – ”da solen gikk opp”(Mark 16,2) – ”lysnet mot dag” (Matt 28,1)– ”tidlig i dagningen” (Luk 24,1). ”Hvorfor søker dere den levende blant de døde. Han er ikke her, han er oppstått.” (Luk 24,5)

Av Konrad Landro

Dette er påskens budskap i en sum: Jesus – stedfortrederen – i mitt sted.

Jesu død

Jesus kom til verden for å dø. Denne sannhet bør gå mer og mer inn i vår bevissthet. Hvis Jesus kom til jorden for å leve, da hadde han vært her fremdeles. Eller – hvem skulle kunne ta hans liv?