Av Helge Gunnar Byrkjeland

Eg får ikkje til å tru - at ei tilfeldig utvikling har greidd å få naturen så fantastisk slik me ser han omkring oss:

- Eg fattar ikkje korleis sommarfuglen av seg sjølv kan ha fått det fine fargespelet i vengene.

- Korleis kan me menneske ha vorte utrusta med slik ein fantastisk kropp.

- Eller ikkje minst, korleis har me vorte utrusta med evne til å tenkja og til kjenna glede, sorg, sinne osv..

- Eg fattar ikkje korleis ein eksplosjon for meir enn 13 milliardar år sidan skulle kunna føra oss, og alt i tilveret, til den staden me er i dag.

Alle har en adresse. Det er et gatenavn og et postnummer.

Benjamin, sønn av Jakob, hadde lenge hjemmeadressen hos sin far. Men det blir også sagt at han bodde hos Herren!

«Om Benjamin sa han: Herrens elskede er han! Trygt bor han hos ham. Hele dagen holder han sin hånd over ham – han hviler mellom hans skuldrer.» 5Mos 33,12. Benjamin var ingen gjest eller en som stakk innom av og til hos Herren, men han bodde der. Skulle Benjamin kontaktes, så var det C/O Herren. Moses sier noe av det samme: «Herre! Du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt.» Sal 90,1. Grunnen til at en bor hos Herren, er at Gud er vår Far. «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Joh 14,6. Vil du ha med Herren som Far, så har det med Jesus å gjøre! Vi har en hjemmeadressen her i tiden, men også for evigheten! Om ikke du har ordnet din sak med Jesus, så kan du melde flytting! «Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.» Kol 1,13. U

Av Jørn Nielsen

Det nye Jerusalems porter (Åp 21)

Hvorfor stod det skrevet på portene ”Israels tolv stammer”? Jo, når det gjelder menighetens åndelige fundament og læremessige autoritet, henvises det til apostlenes og profetenes lære, med andre ord: til Guds åpenbarte ord. Men når det gjelder formidlingen av Ordet og fredsrikets program og ”administrasjon”, er det det frelste Israel, velsignelsene til sist går igjennom. Det er den undervisning portene med Israels tolv stammer gir oss.

Av Kurt Urhaug

 

Det er mange merkedager i mai måned hvor vi kan gå i tog! Vi markerer frihet og glede, og ulike faner blir høyt hevet. Vi kler oss i de nasjonale farger, og med stor takknemlighet kan vi heise vårt korsmerkede flagg, med ønske om Guds vern og velsignelse over land og folk. Hvilket tog går du i? «Se, vi går opp til Jerusalem.» Mat 20,18.

 

Av Johnn R. Hardang

I 1983 ga misjonær Asbjørn Aavik ut en av sine siste bøker. Han kalte boken: Etter påskemorgen. Undertittelen lyder slik: Jesus møter sine feilende barn.

Som du hører det av boktittelen, handler dette om hva Jesus brukte tiden til de førti dagene han var på jorden mellom 1. Påskedag og Kristi Himmelfartsdag.