av Konrad Landro

"Fra arkivet, april 1980"Jesus forkynner

 

Et troverdige vitne bygger ikke på antagelser. I en rettssak vil et slikt vitne være særlig utslagsgivende. Vi godtar heller ikke myter, antagelser eller eventyr.

 

Et troverdig vitne er en som taler om det han har sett og hørt. Selv det kan være tvilsomt, dersom han er alene om det som sett og hørt. Som oftes må det flere vitner til.

 

I 1Joh 1, 1-3 leser vi om vitner. «Det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets Ord. ... og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss – ...det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere.»

 

Dette er ikke tatt ut av luften. Det er ikke eventyr. Det er heller uke tillært teologi. Nei, dette er et troverdige vitner som forkynner det de har sett g hørt.

av Sigmund Mågekors rugged

 

For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. 1. Kor. 1, 18

 

Det hender en hører det sagt at det var en feiltakelse at Jesus ble korsfestet. Tenk at en så god person måtte lide dette! Han som var så omsorgsfull og som var et strålende eksempel til etterfølgelse! Det siste her er jo helt sant. Han var fullkomment god. Den beste som har betrådt denne verden.

 

Men hva sier Jesus selv om sin lidelse og død? Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Johs. 12, 27 I sin samtale med Nikodemus sier Jesus; Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Johs. 3,14-15 Videre står det i Johs. 10,11: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.

Av Stig AndreassonLikestillingshysteri

 

Lovløshetens hemmelighet er alt virksom” (2 Tess.2:7).

 

I forrige artikkel belyste vi hvordan lovløsheten og normløsheten, ifølge Jesu egne ord, vil ta overhånd mot slutten av vår tidsalder. Denne gang skal vi rette søkelyset imot konkrete trender i vår del av verden.

 

.

I vår postmoderne tid blir det mer og mer vanlig at man unngår å snakke om normalt og unormalt”, likeså egenskaper som ”mannlig og kvinnelig”. I den svenske førskoles læreplan står det: ”Førskolen skal motvirke tradisjonelle kjønnsmønstre og kjønnsroller”. Disse betraktes som gammeldagse og utdaterte.

 

I en kommunal barnehage i Stockholm unngår personalet å bruke ord som «han» eller «hun» om barna. De gir dem felleskjønnsbetegnelsen ”hen”. De tiltales også som «kompiser», eller «venner», istedenfor «gutter» og «jenter». Tanken er at full likestilling kan oppnås bare dersom man visker ut selve idéen om kjønn. ”Vanligvis leker jenter med dukker og gutter med biler. Hos oss blander vi lekene sammen, slik at alle lekene blir like naturlig å leke med, enten man er gutt eller jente”, forteller rektoren.

av Jan Veiby

 

Jesus vsteprest"Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd" Hebr. 10,12.

 

Hebreerbrevets tema er som kjent Kristus som yppersteprest.

Det er særlig hans storhet som belyses. Når det gjelder

a. Hans person (Kap. 1-4)

b. Hans presteskap (Kap.5-8)

c. Hans offer (Kap. 9-10)

 

I dagens bibelord er det Kristi offer som fremheves. V. 12 danner motsetningen til v. 11:

"Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synder".

Forskjellen mellom den gamle og den nye pakt kommer veldig klart frem. Kontrastene er store.

Framnes 2016 Stevnemusikken28.juni-3.juli var Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes.

 

Tilbakemeldingene fra stevnet er gode og det er mange ting å være takknemlige for.

 

Det var rundt en 280 faste deltakere og mange kom på dagsbesøk. De kom med forventing til stevnet.

 

Det var bibeltimer og kveldsmøter. Men også musikkmøte, hageselskap og en mer uformell kvelds-samling.

 

Det var rundt en 90 stk av barn og ungdom på konferansen. Alt dette forteller om stor aktivitet på Framnes denne uken. Det ble minnerike dager for liten og stor.