Av Eivind Flå

Jeg ønsker alle Evangelistens lesere et velsignet godt nytt år med de løfterike ord fra Ordspr 25,25: «Som friskt vann for den trette sjel, er gode nyheter fra et fjernt land.»

Av Sigmund Måge        
   

De fire evangelistene maler hver
sitt portrett av Jesus i sine evangelier.

Av Jan Veiby


«De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt
rødmet aldri av skam.» Sal. 34,6.

De aller fleste følger den gregorianske kalender og har markert et nytt år. I Israel er det flere kalendere som er i brukt.


Betlehem er stedet for julens begivenheter. Evangelisten Lukas skriver at Herodes var konge i Jødeland (Lk1,5) og bakgrunnen er Jesus Messias sitt første komme. På nytt har vi merkedager på kalenderen vår som kommer fra Israel.