Av Johnn Hardang

Enok vandret med Gud,
så ble han borte, for Gud tok ham til seg.
1 Mos 5,24

Av Charles Hansen

3 Mosebok er boka som taler om en hellig Gud og et hellig folk. For at Guds utvalgte folk Israel skulle leve innviet Herren, så forordnet han hellige tider for dem. Det var en god hjelp for å kunne konsentrere seg om Herren. En sammenfatning av Herrens høytider finner vi i kapittel 23 i 3. Mosebok.

Av Ivar Gjerdi

«Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord.
Nå vet de at alt som du har gitt meg, er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine.» Joh. 17, 6-9.

Av Per Hilleren

Skrevet i Jerusalem 26. oktober.
Jeg er i dag i Jerusalem. For første gang i mitt liv går jeg i disse gater. Det er en mektig følelse å reise opp gjennom Judea bergland og til Jerusalem. Alt er så mye større enn jeg hadde ventet, og det er så mange fjell og forhøyninger en må over før en endelig er der. Det har vært tørketid fra april til nå i slutten av oktober, men langs ørkenveien er det grønne skoger, hager og plantasjer. Det frodige og det golde skifter uavlatelig på veien opp. Endelig er jeg der og får det første syn av Jerusalem.

Av Svein Børtveit

Om nokon av dykk har hundre sauer og misser éin av dei, forlèt han ikkje då dei nittini i øydemarka og går av stad og leitar etter den som er komen bort, til han finn han? Og når han har funne sauen, legg han han på herdane sine og gleder seg.
Luk 15.1–7, Matt 18.12–14

Underkategorier