Å salige stund uten like, Johs. 20 : 11 – 18.

 Av Edvard Foss

Det er sagt at vår tid, er en tid i stadig forandring. Det som var trygt og sikkert i går, er annerledes i dag. Og hva morgendagen vil bringe, «det vet ingen». For mange kan denne forandringen skape usikkerhet, utrygghet og bekymring med tanke på framtiden. Men midt i denne forandring i verden rundt oss, finnes det et fast holdepunkt, han som ikke forandres.

«Jødenes påske var nå nær, og Jesus drog opp til Jerusalem. I templet fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av rep og drev dem alle ut av templet, med sauene og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut og deres bord veltet han.» Joh 2,13-15.

Av Ivar Gjerdi

«Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.» Markus 12, 42-44.

Av Bernt Falkum

Jeg hadde en god kamerat som var full av futt og godt humør, på tross av 10-12 hjerteinfarkt. Han ga aldri opp, selv om livet stadig hang i en tynn tråd, men livet seiret igjen og igjen.