Av  Knut Jensen

Det har blitt stilt spørsmål om hva den første kristne menighet lærte og trodde  om den siste tid. Det omdiskuterte avsnittet i Åp.20 støtter klart tanken om et tusenårig rike, som følger etter Kristi annet komme til vår jord.

 

Av Eivind Flå

Joh 16,13-14:«Når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.»

Av Jan Veiby

«Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom»  Ef. 3,8.

Av Ivar Gjerdi

«Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.» Johannes 15, 26-27.

Av Ivar Gjerdi

«Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.» Johannes 15, 26-27.