Av Edvard Foss

For mange er fuglekikking en interessant og kjær hobby. I time etter time kan de sitte og speide for kanskje å oppdag en sjelden art, eller være den første til å oppdage trekkfuglenes tilbakekomst fra varmere strøk, - når vinteren går mot vår.

Fra 1948 har Israel vært en sammenhengene nasjon i vekst. Ikke noe annet land kan sammenlignes med dette. Lenge før staten Israel ble et faktum, var det et stort og bred engasjement for landet. En av tiltakene var de blå børsene som stod i mange jødiske hjem. Barna og de voksne samlet inn penger til kjøp av jord i Israel. Området var den gang under ottomansk styre.

Av Johnn Hardang

WATCHMAN NEE

Far døde den 27 november i 1969.

Noe av det han etterlot seg var en stor boksamling, som min bror og jeg delte etter at også mor døde mange år senere.
I fars boksamling fant jeg en bunke med småhefter, egentlig bare to A4-ark som var brettet og stiftet sammen. Øverst på første side sto disse tre ordene: «Sitte – Vandre – Stå». Og sammen med dette et forfatternavn. Dette skulle bli mitt første møte med den kinesiske forkynneren og kirkelederen Watchman Nee.

Av Eivind Flå

Mika 2,13: «Veibryteren går foran dem. De bryter igjennom og drar fram gjennom porten og går ut av den. Deres konge drar fram foran dem, og Herren er i spissen for dem.»

Av Didrik Andersen

Allerede på fallets dag ga Gud løfte om en frelser som skulle komme og knuse fiendens makt. Dette Guds løfte ble gjentatt til Abraham, Isak og Jakob, og siden gjennom mange av Det gamle testamentes profeter. Det ble klarere etter som tiden gikk. Han skulle komme som en stor profet og lærer (5.Mos 18,15; Joel 2,23). Han skulle frelse oss ved en frivillig stedfortrederdød (Jes 53,4-6; Heb 2,14; Rom 3,23-26). Og profetene forutsa flere hundre år før han kom endog de minste enkeltheter ved hans komme.

Underkategorier