Av Adolf Bjerkreim

«På dette kjenner vi at han blir i oss: av den Ånd som han ga oss.»
1.Joh 3,24.

 Av Kurt Urhaug

Elias Blix har gitt oss den kjente sangen: «No livnar det i lundar.» Sangen handler om våren, men den er mer en sang om pinsen.


Siden jødene kom inn i løftes landet Israel, har folket feiret pinse. Høytiden er en av Herrens syv høytider. «Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere bærer fram svingekornbåndet, skal dere telle sju hele uker. Femti dager skal dere telle til dagen etter den sjuende sabbaten.

Av Håkon C. Hartvedt

Disiplene fikk beskjed om å vente. Det er ikke alltid lett.
Tenk bare på da Israelsfolket stod ved Rødehavets bredd, og så egypterhæren komme imot seg. 2. Mosebok 14, 10 forteller at de da blir grepet av stor redsel, men budskapet de får av Moses er slik: «Frykt ikke! Stå fast. Se Herrens frelse, som Han vil sende dere i dag! For slik som dere har sett egypterne i dag, skal dere i aldri i evighet se dem mer. For Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.»

Av Sigmund Måge

En av disiplene, han som Jesus elsket, satt til bords ved Jesu side.
(
Joh. 13, 23)
Han som Jesus elsket... (Joh. 20,3b)
Den disippel som Jesus elsket, sier da til Peter: Det er Herren! (Joh. 21, 7a)