I den vestlige delen av Judea ørkenen ved Dødehavet finner vi Masada. Herodes den store ( 73 f.Kr- 4 e.Kr) bygget området til en festning med alle nødvendige fasiliteter.

 Av Sigmund Måge

Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har satt der – hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham!  Salme 8,4

Av Arne Helseth-Dyrseth

De gode evangeliske sangene våre får gjerne en fyldigere klang og en dypere mening for oss når vi får kjennskap til deres opprinnelse.

Av Gunnar Sørensen

«Du leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet.» Salme 73,24

Av Edvard Foss

Han stod framme ved talerstolen, med en hjerteformet eske i hånden, taleren på et av sommerens mange møter. Esken hadde i sin tid inneholdt konfekt. Nå var den farget blå, og utenpå stod det med store bokstaver, «Guds hjerte».