Av A. Thompson

 «For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skal tape sin kraft. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» 1.Kor 1,17-18.

 av Edvard Foss

 

Nå i fastetiden,- tiden fram mot påske, er den tid på året da mange finner fram en eller annen «fastebok».

 

av Kurt Urhaug

Det er svært mange ordninger, ord og utrykk i hverdagen og i språket vårt som kommer fra Bibelen. På kalenderen er det mange røde dager og høytider som har sin bakgrunn fra Israels historie.

Av Ivar Gjerdi

«Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» 

Israel har nylig feiret Purimfesten.

Israel blir nå kledd i de fineste vår-farger. Det er grønt og frodig. Ørkenen blomstrer. Våren i Israel er en opplevelse. Solen gir varme og lys, og hele naturen i landet lever. Det er ikke bare naturen som er festkledd. Israel feiret nå i mars måned Purimfesten. Små og store tar på seg fargerike kleder, og noen vil ligne dronningen i det Persiske rike, og andre vil være kongen.

Den jødiske festen har sin bakgrunn i Esters bok i Bibelen.