En dag i året har Israel en stor nasjonal dugnad for skog og tre. Dette året er det 10. februar, og dagen kalles for Tu Bisvat.

Av  Stig Andreasson 

Tekst til bilde: bøker av Flavius Josephus, den jødiske historikeren. Inneholder tyve bøker av de jødiske antikviteter, syv bøker fra den jødiske krigen, to bøker som svar på Apion, martabarenes martyrdom, og livet til Josephus, skrevet av ham selv.

Som vi tidligere antydet virker de Nordiske Bibelselskapene å ha endret oppfatning om de apokryfiske bøkene. Vi nevner noen eksempler.

Av Eivind Flå

Joh 15,16: «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere.»

Av Arne Helseth-Dyrseth

 «La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllups-måltid! Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord.» Åp 19,7-9.

av Jostein Ulstein

Gud er lys, bor i lyset og lot sitt lys skinne gjennom sin Sønn inn i våre mørke hjerter og skyggeland.