Av Knut Jensen

 “Mens de stod der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da stod to menn i hvite klær hos dem, og de sa; Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!” Ap.gj.1,10-11.

Av Abraham Thompson

«Og da han skiltes fra dem, gikk han opp på berget for å be.» Matt 6,46.

Av  Håkon C. Hartvedt

Bildetekst: Semmelweis innførte hygienetiltak på de sykehusene som han hadde ansvaret for. – Maleri av Robert Thom

I disse Coronatidene vasker vi oss betydelig mer enn vi pleier til daglig. Men så blir vi også daglig minnet om viktigheten av det. Og resultatet har ikke uteblitt. For rundt 120 år siden var dette kontroversielt.

Av Johannes Dåsvand

 

Har du hjertesorg? Rom 9,1 flg.

 Av Ivar Gjerdi

«Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.» Joh. 15,14-15.