av Didrik Andersen     Tomt kors i soloppgang                                      

Langfredagsbetrakning

Jesu Kristi død er nevnt mer en 175 ganger i Det Nye Testamentet.

Det er hjørnestenen i den kristne tro og lære.

Av Henny KvilhaugsvikNebbkval

 

Seier du det ofte? Det gjer eg. «Sjå der, gravemaskin!» «Sjå, svaner!» seier eg til barnebarna. Eller, «Sjå den store båten!»

Veit du kva eg såg i sjøen for nokre år sidan? Ein nebbkval!

«Sjå, der er han»!

Vi filma og tok biletet! Var her lenge.

Favorittplassen var attmed ei blåse eg såg frå kjøkkenvindauga. Låg der og duppa då eg åt frukost. Akkurat som om han sa god morgon!

Stig Andreasson

Gud overvker jordenUnder alle tider har filosofer og tenkere forsøkt å løse det vanskelige spørsmålet hvordan man skal forstå Guds godhet og allmakt i forhold til ondskapen og lidelsen i verden.

Det store problemet.

Ateisten John Mackie argumenterte i en artikkel at Guds eksistens er en logisk umulighet hvis ondskapen eksisterer. Siden det er åpenbart at både ondskapen og lidelsen er tilstede i verden, kan vi ikke tro på en god og allmektig Gud, slik de kristne gjør, mente han. Ifølge ateistisk logikk ville en Gud, som er både god og allmektig, umiddelbart gjøre en ende på ondskapen og lidelsen her på jorden.

Guds godhet er imidlertid ikke helt usynlig i denne verden.

Sigmund Måge

crosslightDa sa jeg: Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt blant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud. Jes. 6, 5.

Hva var det som forårsaket at Jesaja fikk slik en stor syndserkjennelse? Ingen ting tyder på at han var verre enn andre. Snarere tvertimot! Jesaja var nok en besteborger som gjorde rett og skjell for seg i sitt forhold både til Gud og mennesker.

vestmuren i gammel utgave s 5Arkitekten og kong Salomo var den første til å bygge Herrens hus i Jerusalem. Det var templet som ble reist på det samme stedet hvor Gud sette Abraham på prøve.

«Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem, på Moria-fjellet. Det var der Herren hadde åpenbaret seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand, på jebusitten Ornans treskeplass.» 2Krøn 3,1.