Konrad Landro ble hentet hjem til Gud den 28.nov 2015. En betydningsfull person i norsk vekkelseshistorie er gått bort.

Konrad Landro ble født 24.12.1921 på Landro på Sotra. Han vokste opp i en god kristen heim og kjente tidlig kallet fra Gud. Men først som 19-åring ble det alvor, og da ble han radikalt omvendt.

Han tok handelsskoleeksamen og gikk vinteren 1942/43 på Bibelskolen til DVI. Konrad Landro hadde gode musikalske evner og god sangstemme. Han ble kalt til ungdomsarbeider i DVI, hvor han var ansatt i 27 år. Med sin klare Kristus-forkynnelse, sine gode evangeliske sanger med eget trekkspill-akkompagnement, fikk han stå i mange vekkelser rundt om i landet.

Av Sigmund Måge

Advent er avledet av «adventus Domini», som betyr «Herrens komme», og er som kjent tiden for de siste fire ukene før jul.

Av Kurt Urhaug

 

Det var sorg og savn i hjemmet i Betania over Lasarus’ død. Marta hadde sendt bud på Jesus om at Lasarus var alvorlig syk, men Jesus hadde ikke kommet. Det er både et alvorlig og hverdagslig tema vi leser om i Johannes evangelium 11.

Nå var det for sent. Ikke noe annet er mer håpløst enn ved en grav. Lasarus var død. Søstrene Marta og Maria var i sorg over savnet etter broren! «Jesus elsket Marta og hennes søster og Lasarus. Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var.» Joh 11,5.

 

Av Eivind Flå

”Når én er død for alle, så har de alle dødd.” (2Kor 5,14b)
”Kristus det er meg, og jeg - det er Kristus. For det som jeg er, det ble han, for at jeg skulle bli det som han er.” (Luther)

Av Ivar Gjerdi

Vi vet hvor viktig det er å bygge husene på en trygg og sikker grunn, ut fra godkjente regler og prinsipper. Det ser vi ikke minst når stormene raser langs kysten, eller når jordskjelv og naturkatastrofer rammer utsatte steder i verden.