Slike er det ikke flest av i dag. Men de finnes, og de betyr mye for menighet og misjon.


I det sørlige Galilea finner vi byen Beit Shearim, grunnlagt av Herodes den store. Her kan man se Jisrael-sletten i sørøst og Karmelfjellet i vest. På grunn av at området er både en nasjonalpark og et spennende arkeologisk sted, er det mange turister som finner veien hit. I juli 2015 ble UNESCO interessert i området og Beit Shearim ble lagt til verdensarvliste. Det ble den niende historiske kulturminne fra Israel.

Av Edvard Foss

Salme 103 er en av det gamle testamentets 73 salmer som bærer Davids navn. Det er salmer om anger over synd, prøvelser og motgang, Guds omsorg og godhet, lovsang og tilbedelse. Salmer en kristen kan kjenne seg igjen i, og hvor han kan finne trøst og hjelp i livets mange situasjoner.

Av Kurt Urhaug

Salomo var konge i Israel. Gud gav ham visdom og forstand. Han var arkitekten og både tegnet og bygget templet i Jerusalem. Med Salomo til konge, opplevde Israel og folket en tid med fred og harmoni. Det var rikdom og velstand. «Kongen gjorde sølvet i Jerusalem like vanlig som stein, og sedertre like så vanlig som morbærtrærne i lavlandet.» 1Kong 10,27.

Av Kurt Urhaug

Det er mange merkedagar i mai. Vi markerer frihet og vår grunnlovsdag. Våren er her, solen og varmen stråler over landet. Det blir grønt og frodig mellom oss. Vi kjenner på en stor takknemlighet til Gud for landet og folket. Midt i glede over våren og forventning til sommeren som kommer, er det noen «bitre urter».  Det er ledere som ikke kjenner Herrens lov. Guds Ord som veiledning, lys og lykte for vår fot, blir mer borte blant oss i skole, kirke og samfunn. Vi roper med profetens ord: «Land! land! land! Hør Herrens ord!» Jer 22,29.

Underkategorier