Av Carsten Line

«Han ba atter.» Slik står det om Elias i Jak. 5,18.

Av Eivind Flå

Matt 16,16: «Du er Messias, den levende Guds sønn». Matt 26,63-64: «Ypperstepresten sa til ham: Jeg tar deg i ed ved den levende Gud at du skal si oss om du er Messias, Guds Sønn!  Jesus sier til ham: Du har sagt det!»

av Jostein Ulstein

I all slags vær. MS Kong Harald ved Flø på veg til Ålesund. Foto: Jostein Ulstein

I teksten nedenfor tar Jostein Ulstein utgangspunkt i en av våre vakreste salmer.

Av Jan Veiby

Rikdom, penger, gods og gull, må aldri bli et mål i seg selv. Illustrasjonsfoto: Stockphoto

«Dåren sier i sitt hjerte: Det er ingen Gud.  Ond og avskyelig er deres ferd, det er ikke noen som gjør godt.»  Salme 53,2.

 

Hver dag bruker vi produkter eller andre saker som har en link til Israel og jødene.