Denne høsten har det i Israel vært mange viktige begivenheter. Det gjelder Herrens høytider! Jødene er tilbake i fedrene sitt land, og de har nylig feiret Basunhøytiden, Soningsdagen og løvhyttefesten. Dette er begivenheter alle bør merke seg. Det er et tegn på at Messias kommer!

Av Knut Jensen

 “Da sa han til dem: Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham.” Luk.24,25-27.

Av Håkon C. Hartvedt

I mange år skrev min bror, Alf Hartvedt, små betraktninger under vignetten «Fra Oasen» i avisen Dagen. På 70-års-dagen hans trykte vi opp noen av disse pluss noen andre av hans betraktninger «internt» i familien. Så viser det seg at disse betraktningene har stor interesse ut over den nære krets.

 

Av Sigmund Måge 

I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.  Ef.1,7.  

Også dette året har vi gleden av å sende ut et godt og innholdsrikt julehefte! Heftet har det samme formatet som tidligere. Det er ca 30 ulike forfattere som på hver sin måte gir leserne en god og sann opplevelse av julens budskap.