Den Palestinske frigjørings-organisasjonen ble dannet i 1964. I vedtektene heter det at målet er å utslette staten Israel med terror og krig.

Av Stig Andreasson

Dette er den siste artikkelen fra Stig Andreasson. Tidlig denne våren hadde vi god mailkontakt angående artiklene, og før han døde 11. mars 2020, var artiklene rundt Bibelen og apokryfene sendt over. Det er tydelig at dette låg på Stigs hjerte, og hans troskap til Bibelen alene som Guds Ord. Både lesere og administrasjonen sitter igjen med stor takknemlighet over det Stig Andreasson har formidlet gjennom utallige artikler gjennom mange åri Bladet Evangelisten. Fred over Stig Andreassons gode minne.

Av S. O. Modalsli

«Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.» Joh 14,16-17.

Av Didrik Andersen

Det var på den første pinsedag dette ble sagt om hele flokken av Jesu disipler som var samlet på salen i Jerusalem. De var samlet til bønn, og de ventet på oppfyllelsen av Jesu løfte: «Johannes døpte vel med vann, med dere skal døpes med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.»  Ap.gj. 1,5.

Av Konrad Landro. Fra nr 16-17. 2013

”I den Heilage Andes skule er det tre klasser. I den første heiter det eg og Jesus. I den andre klasse heiter det Jesus og eg. Og i den tredje Jesus åleine,” sa Ludvig Hope engang.