Av Gustav Nielssen, Evangelisten September 1950

 

«Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode.» Salme 110,7

Av Eivind Flå

Job 8,7: «Din forrige lykke vil bli liten mot din nye lykke, for den skal være veldig stor.»

Jerusalem har en mengde historiske bygninger og kjennemerker. Like innenfor Jaffaporten finner vi Davids tårn.

Av Jan Veiby

«Herren velsigne deg og bevare deg!  Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! (4 Mos. 6,24-26.)

Av Ivar Gjerdi

«Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.»