av Jan Veiby  

«Så sier Herren: På den tid som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg.  Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler»  Jes. 49,8.

24 av ofrene i massakren ble drept her ved Hebron yeshivah, som er en ortodoks jødisk skole. 

I august er det noen merkedager. Det var 17.august 2005 Israel iverksatte å flytte bort alle jødiske hjem fra Gasa stripen.

 Av B. Haaland

Etter at en prest i sin tale engang hadde berørt en del av de farer og vanskeligheter som alle kristne har å kjempe med – både i sin daglige gjerning og i sitt kristenliv, så sa han: «Men tross alt dette, så gir det meg stor frimodighet og styrke i min gjerning, at jeg vet at det er så mange i denne menighet som ber for meg.»

Av Sigmund Måge 

I dagligtale opererer vi gjerne med begrepene lufthimmelen og stjernehimmelen. Det første omfatter atmosfæren  rundt vår klode og det andre universet utenfor. Vi finner både lufthimmelen og stjernehimmelen omtalt i Bibelen.

Av Eivind Flå

Matt 27,2: «De bandt ham, og førte ham bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus.