Utskrift

Av Sigmund Måge                   

”Han gjorde stormen til havblikk, og fikk bølgene til å tie. De gledet seg over at bølgene la seg til ro, og han førte dem til den havn de ønsket.” Salme 107, 29-30

Både i kristen litteratur og ikke minst i salmer og sanger er en kristens reise gjennom livet ofte beskrevet som en ferd på havet.

Allegorien med sjøreisen er kanskje aller sterkest i Henry A. Tandbergs mektige salme; Jeg er en seiler på livets hav. Hele denne salmen er en beskrivelse av den kristnes ferd gjennom livet, og hvor ankret faller i evighetens skjønne land.

Men også David Welander har det maritime med i siste vers av Navnet Jesus blekner aldri. Her er Jesu-navnet det fyrlyset som hjelper seileren inn i den trygge havn.

I Trygve Bjerkrheims kjente sang; Han tek ikkje glansen av livet, er det Jesus som drar båten i land.

Det er mange flere sanger som berører samme tema. I alle de ovennevnte eksempler eies den trygge forvissning om at ferden ender i himmelen. Er det på grunn av vår dyktighet til å manøvrere vår vesle båt? Nei, nei! Det er fordi Jesus er ombord. Når han er både skipsfører og los, eier vi visshet om å nå havnen.

”Han førte dem til den havn de ønsket” – lød det i teksten vår. Men før dette var de utsatt for storm. Intet menneske går gjennom livet uten å oppleve prøvelser av ulike slag. Noen blir øyensynlig prøvet mer enn andre, og ingen har hittil kunnet løse lidelsens gåte. Den kristne har det privilegium at han vet at - Om Frelseren sover i båten iblant, han er dog i båten ombord.

En klassiker er den om familien som var svært hardt prøvet med sykdom og død. Mannen i huset sa om dette: Gud må ha store fremtidsplaner for oss, siden han holder oss på slik en dyr skole.

Felles for alle Bibelens menn og kvinner som vi kjenner litt til, er at de opplevde både gledesstunder og prøvelser. Paulus sier: ”Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår, jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet – både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød” (Fil.4,12).

Slik er det også i dag. Noen møter sterke stormkast. Det kan gjelde helse, familieforhold, økonomi og mange, mange andre ting. Noen går tilsynelatende fri for de sterkeste stormkastene. Men ingen slipper helt fri for uvær på reisen.

Den kjente kristne psykiateren dr. Gordon Johnsen, som ledet Modum Bads Nervesanatorium, sa i en bibeltime engang: Alle møter kriser (større eller mindre) i livet. Som menneske vokser vi gjennom kriser. Jeg har møtt mange som har vært inne i dype depresjoner. Men jeg har ennå ikke sett noen som ikke har kommet ut av depresjonen. Det satt flere i salen som strevde nettopp med depresjon. Dette var som balsam å høre.

Den som får oppleve det i livet å gå fra storm til havblikk, vil for alltid kjenne på takknemlighet til Herren. Tenk han ordnet det så godt for meg. En dag skal vi nå himmelens skjønne land. Der er alle stormer forbi, og vi vil oppleve et evig havblikk.