Utskrift

Av Håkon C. Hartvedt

 

Skulle jeg satt en overskrift over denne saken om Konrad Landro, ville det blitt: «Evangelist med oppmuntringens nådegave».

 

Da jeg fikk det svært gledelige oppdraget om å lage en bok om Konrad, var det dette som stadig sterkere kom til syne da jeg begynte å male ut et bilde av ham. At han var oppmuntrer var noe som gikk igjen hos de fleste jeg snakket med, og mange er det som ennå er fylt av takk for gode ord han gav dem med på veien.

Som evangelist fikk han står i mange rike vekkelser, og selv om Konrad holdt en rekke bibeltimer på konferanser og møter rundt omkring, var helt tydelig på sitt kall:

 – Jeg er evangelist og forkynner Evangeliet, svarte han da jeg spurte han direkte om dette. Han holdt seg derfor unna kristne stridsspørsmål, men hans bibeltroskap var urokkelig.

 

Konrad ble født på Landro i Fjell kommune 24.12.1921. Men sin lune humor, som preget ham hele livet, klarte han å få fram smilet hos folk også gjennom dette. Mor hans het nemlig Maria, så når folk ringte ham på julaften for å gratulere ham med dagen, tok han av telefonrøret og sa: – Marias sønn, vær så god!

Han vokste opp i et godt kristent hjem og kjente tidlig på kallet fra Gud, men først som 19-åring tok han imot frelsen. Slik er dette skildret i boken «Med trekkspill og bibel»:

«Konrad var rasende. Han dirret. Ansiktet skiftet farge, og nevene var knyttet så knokene hvitnet. Han freste. Folk var sjokket. Raseriet kom uventet, plutselig og med en heftighet som fikk folk til å rygge tilbake. Alt på grunn av en kamerat som sa: – Du skulle vært på møtet i bedehuset i går. Mange ble frelst – og så ble navn nevnt. Alle godt kjent av Konrad.

 – Dette gikk skikkelig inn på meg, men utad reagerte jeg med kraftig sinne. Jeg ble rasende og sa utrolig mye stygt som ikke egner seg for gjengivelse. I tillegg lekset jeg av meg så mye vondt mot de kristne at de sikkert måtte tro at det gikk aldeles rundt for meg.

De hadde aldri hørt meg slik før, men egentlig var det bare de siste krampetrekningene av motstand, for jeg var veldig kalt av Gud! minnes Konrad.

Noen timer etter bøyde han kne...»

 

Konrad Landro tok handelsskoleeksamen i 1941, og vinteren 1942/43 gikk han på bibelskolen til Det Vestlandske Indremisjonsforbund (DVI), nå Indremisjonsforbundet. I 1943 fikk han så kall som ungdomsarbeider i DVI. I tillegg til sin klare Kristusforkynnelse, ble han snart kjent for sitt trekkspill og flotte sangstemme, og han kom snart til å stå i store vekkelser. På Fitjar snakkes det fremdeles om møtene under krigen med Konrad og trekkspillet.

 

I 1971 fikk han kall som medutgiver av Bladet Evangelisten og som bestyrer av Evangelistens Bokhandel A/S i Kristiansand. Han bestyrte bokhandelen inntil den fusjonerte med det som ble Bok og Media i 1993. I dag heter bokhandelen Vivo Kristiansand.

 

I sine år som medutgiver i av Bladet Evangelisten deltok Konrad Landro på alle Bibelkonferanser i bladets regi – inntil de aller siste årene, da helsen sa nei. Videre har han skrevet en rekke gode og oppbyggelige artikler i bladet, og som styremedlem var han også med på å lede bladet gjennom mange år.

 

I 2013 gav Bladet Evangelisten, som tidligere nevnt, ut en biografi om Konrad Landro med tittelen «Med trekkspill og bibel». Denne er fremdeles å få kjøpt gjennom Bladet Evangelisten.

 

Konrad Landro, vår kjære medarbeider, som vi vet at mange av våre lesere har fått gleden av å møte, ble hentet hjem til Herren 28.11.2015.

 

Kilder: «Med trekkspill og Bibel», «Historien om Evangelisten», «Minneord» ved Sigmund Måge.

 

I