Utskrift

av Knut Jensen

 

 “Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.”  Åp.1,3. 

Evangeliets kraft og forkynnelse.

Paulus begynner Romerbrevet på denne måten: “Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium, det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, om hans Sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ætt.” Rom.1,1-4.

 

Skrevet oss til lærdom.

Dette nye evangelium finnes altså allerede i de hellige skrifter. På samme måte heter det på slutten av Romerbrevet, kap.15,4. “For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha det håp ved den tålmod og den trøst som skriftene gir.”

 

   I Guds rådslutning.

Paulus skriver her om det nye som har kommet. Han skriver om en hemmelighet som har vært fortidd i evige tider, men som nu åpenbares gjennom evangeliets forkynnelse. Men hvor finnes dette nye, som hittil ikke har vært åpenbart?

Jo, i det profetiske skriftordet

Den rådslutning som Gud hadde fattet fra begynnelsen av, må derfor være i de hellige skriftene, og hva mer er, denne hemmeligheten blir åpenbart gjennom disse skriftene nå de åpnes av Kristus Jesus! (Ap.gj.24,14)!

På vei til Emmaus.

 I denne kjente beretningen  åpenbarte Jesus seg for to av disiplene, og forteller hvem han er: “Da sa han til dem: Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det profetene har talt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?

Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham.” Luk.24,25-27.

Her er det en regel som kan formuleres slik som gjelder for den kristne oppfatning av åpenbaringen. Det innebærer at det ikke finne noen fortsatt åpenbaring utover Skriften. Ingen ny vei uten ved Jesus. (Joh.14,6)! Dette er et grunnleggende synspunkt i hele Det nye testamente!

 

Forankringen i Kristus Jesus.

Kristi Ånd er den profetiske kilde til all kunnskap og kraft. (1.Pet.1,10-12).

Det profetisk ord har ikke først og fremst til hensikt å tilfredstille nysgjerrigheten, men vekke hjerte og samvittighet. Det er Kristus som viser vei til å få en oversikt over fortiden, hjelper oss til å forstå nåtiden, og gir framtiden mening, perspektiv og håp!

Det gjelder derfor ikke å forsømme det profetiske ord, da den styrker troen på en allmektig Gud. “For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.” 2.Pet.1,21.

 Kristus er ikke bare innholdet og mål, men også opphavsmann og bærende kraft i all profeti. “Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet.”  1.Pet.1,25.                                                           

Amen.