Utskrift

 

 «Evangeliseringsgaven» blir hvert år sendt ut til alle våre abonnenter på ettersommeren. Likevel er det noe som er spesielt dette året. Og det spesielle heter Covid-19 eller Koronapandemien.

Mange virksomheter har lidd mye økonomisk på grunn av den unntakstilstanden som har hersket de siste atten månedene. Og Bladet Evangelisten er intet unntak.

Vi har fortsatt en normal virksomhet så langt det har vært mulig: Bladutsendelser. Julehefte. Radiosendinger. TV-programmer. Forlagsvirksomhet. Men mye har også blitt kansellert, ikke minst møter og stevner. Og dermed også forkynnelse, fellesskap, informasjon og salg av produkter. Vi har ikke permittert de ansatte. Midt i pandemien har vi tvert imot ansatt en radiomisjonær, tilknyttet Trans World Radio.

Utgiftene har i liten grad vært påvirket av pandemien. Men inntektene er dramatisk redusert. I 2020 fikk vi landet årsregnskapet med et overskudd på knappe femti tusen kroner. Det opplevde vi som et Guds under. Så langt i år ligger vi seks hundre tusen kroner etter skjema. Dette er utfordringen vi nå står i møte med de siste fire månedene i året.

 Bladet Evangelisten har et stort og viktig kall, som vi prøver å virkeliggjøre på stadig flere arenaer. Det siste er medeierskap i en ny kristen tv-kanal i Norge, TV12 Bedehuskanalen, som vi tror vil være på lufta i løpet av 2021. Ved hjelp av blader og bøker, stevner og møter, radio og tv – kort sagt, ved å møte mennesker – ønsker vi å gjøre en forskjell i folket vårt.

 Også i år ber vi om en stor og god evangeliseringsgave. Intet oppdrag, gitt av Gud, har latt seg stanse av mangel på økonomi. Det tror vi heller ikke vil skje denne gangen. Og en av de viktigste grunnene er dere der ute, som bærer bladets virksomhet i offer og forbønn.

 Varm takk for gaven! Og Gud velsignelse over liv og tjeneste!     

 Johnn R Hardang