Utskrift

I mars måned fortalte flere norske medier om arkeologiske funn i Judeaørkenen.

- Dette er det mest spennende funnet jeg har gjort i mitt liv, sa en av arkeologene bak utgravningen, Dr. Haim Cohen, på en pressekonferanse i Jerusalem tirsdag. Funnet er en del av en større studie av hundrevis av huler i Judeaørkenen.

Funnene er mynter med jødiske symboler, tøy, frukt, harpe, våpen, skrifter m.m. Under det jødiske opprøret mot romerne, søkte mange av jødene tilflukt i Judeaørkene. Den jødiske krigen er blitt kalt for Bar Kokhba opprøret. Keisar Hadrian slo hardt tilbake og jødene fikk ikke lenger tilgang til Jerusalem og Judea (år 135). Svært mange ble drept og jaget på flukt. Det er fra disse huler og klipper det nå er gjort viktige arkeologiske funn. Det er vanskelig tilgang til hulene, og arkeologene har brukt drone, tau og sikkert klatreutstyr for å finne fram. Arbeidet har pågått siden 2017 og 80 kilometer med huler og grotter er blitt sjekket ut. Det er arkeologer fra Israel Antikvitets-myndigheter som står bak dette prosjektet. Hulene og området minner mye om funnene av Dødehavsrullene for over 70 år siden, men i Judeaørkenen er det en mer komplisert tilgang. Israelske myndigheter har prosjekt som handler om å finne arkeologiske skatter som knytter både landet og folket sammen. Judeaørkenen har høye temperaturer og klima er veldig tørt og gjør slike funn er godt bevarte.

Dødehavsrullene ble funnet i forkant av opprettelsen av staten Israel. Det hele ble en guddommelig bekreftelse på at jødene vender tilbake til fedrenes land. «Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på én dag, eller blir et folk født på én gang?» Jes 66,8.

Det mest oppsiktsvekkende med funnene i Judeaørkenen er skriftene fra profeten Sakarias boken. I denne profetboken er det skildret mye om Jerusalem og templet som skal bygges på Sion.

«Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem. Og Jerusalem skal kalles den trofaste by. Og Herrens, hærskarenes Guds berg, skal kalles det hellige berg.» Sak 8,3.

Romerne bygget sitt tempel, og muslimene sin Alaksa Moske på tempelområdet i Jerusalem, men området tilhører Herren Israels Gud. De arkeologiske funnene bekrefter profetiene. Det er en bekreftelse på at Gud vil iverksette sine løfter til Jerusalem. På samme måten som jødene kommer tilbake og bosetter seg i Judea og Samaria, vil deres konge komme: «På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal.  Sak 14,4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funnene bekrefter bibelen og profetiene.