Utskrift

Av Willy Morten Nilsen

Apostelen Paulus skriver i sitt brev til menigheten i Efesus; han har en bønn for dem, hvor han sier at han holder ikke opp med å takke Gud for dem.

Så sier han videre:

«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.» (Ef.1,17-19)

Apostelen begynner med en lovprisning av Guds store velsignelse for dem som tror på Kristus. Denne velsignelsen har vi fått del i fra før verden ble skapt. Den er mangfoldig rik, og som vi får eie ved troen som Gud har skapt i de troende ved evangeliet om Jesu Kristi frelsesverk. (v.4-12)

Videre ber han for sine venner i menigheten at de må få hjertets opplyste øyne.Hva mener han med dette uttrykket? Har hjertet øyne?

En bibelskolelærer stilte dette spørsmålet. Selvsagt har ikke hjertet øyne, sa han. Men vi må jo ha et hjerte som slår og pumper blod som også kommer til øynene.

Men Paulus var ikke så opptatt med legemets tilstand i denne sammenheng. Det har et dypere sikte. Vi har også et annet uttrykk som har samme mening: «troens øye».

Det gjelder å se lyset fra evangeliet, slik at Den Hellige Ånd får opplyse vår forstand så vi lærer sannheten å kjenne. Vi har ingen kraft i oss selv til å se det, men Herren må opplyse det for oss. Han lar oss få se hvilken rikdom vi har i troen på Jesus Kristus.

Sigvard Engeset skriver i sin sang:  «Å, kor rik eg er, eg har Jesus!» Nettopp slik kan den si som har troen på Jesus som sin Herre og Frelser.

En gammel forkynner fra Vestlandet brukte å si når han ble spurt om sin rikdom: «Eg har himmelaksjer». De aksjene synker aldri i verdi, tvert imot.

Det er dette apostelen Peter skriver om; at vi har en «uforgjengelig arv» som er gjemt i himlene for oss. (1.Pet.1,4)

Kan du tenke deg noen større rikdom å eie? Har du fått se den? For å få øye på denne rikdommen må du få hjertets opplyste øyne. Bare Jesus kan gi deg det, og han gjør det når du ber han om det.

Jesus sa til sine disipler: «Salige er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører. Sannelig sier jeg dere: Mange profeter og rettferdige har lengtet etter å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og å høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

(Matt.13,16-17)

Det som Abraham, Moses og alle de andre profetene så fram imot, fikk Jesu disipler både se og høre. Fattet de storheten av det de fikk være vitner til? Etter Jesu død og oppstandelse fikk de se det med Åndens klare øyne.

Nå kan vi få se det i evangeliet. Du får se det i Ordet som står i Bibelen. Det er dette som Den Hellige Ånd åpenbarer for deg som tror på Jesus.

Med hjertets opplyste øyne ser jeg Jesus død for mine synder, jeg ser Jesu grenseløse kjærlighet, jeg ser han som lever og går i forbønn for meg. Jeg ser han som kommer igjen og henter meg hjem til seg sammen med alle de som tror på Ham.

Ser du Jesus som venter på deg? Ta imot han som din Frelser og Konge.

Ja, engang mine øyne skal se kongen i hans prakt;
tilbede i hans tempelhall hans nåde og 
hans makt.
I et krystallklart hav av lys
forsvinner tidens natt og gys,
forvandlet blir hver 
gåte her
til lovsangsjubel der.

(Karl Marthinussen).